Autor(i):
J. Merčák
Názov:
Analýza systémov s neurčitosťami a robustného riadenia
Analysis of systems with uncertainties and robust control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
robustné riadenie, parametrické neurčitosti, intervalové neurčitosti
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Jana Závacká, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Posledná úprava:
9.9.2008 12:43:06

Plný text:
724.pdf (309.95 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam724,
author={J. Mer\v{c}\'ak},
title={Anal\'yza syst\'emov s neur\v{c}itos\v{t}ami a robustn\'eho riadenia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={robustn\'e riadenie, parametrick\'e neur\v{c}itosti, intervalov\'e neur\v{c}itosti},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. Jana Z\'avack\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=724}
}