Autor(i):
V. Csizmadiaová
Názov:
Modelovanie a riadenie laborátornych zásobníkov kvapaliny
Modelling and control of laboratory tanks
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
modelovanie, regulátor, zásobníky kvapaliny
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Jana Závacká, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Posledná úprava:
9.9.2008 12:54:34

Plný text:
725.pdf (286.78 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam725,
author={V. Csizmadiaov\'a},
title={Modelovanie a riadenie labor\'atornych z\'asobn\'ikov kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={modelovanie, regul\'ator, z\'asobn\'iky kvapaliny},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. Jana Z\'avack\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=725}
}