Autor(i):
M. Hulíková
Názov:
PREDIKTÍVNE RIADENIE CHEMICKÉHO REAKTORA
Predictive control of a chemical reactor
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
27. 08. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
9.9.2008 15:30:55

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam728,
author={M. Hul\'ikov\'a},
title={PREDIKT\'IVNE RIADENIE CHEMICK\'EHO REAKTORA},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={27. 08. 2008},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=728}
}