Autor(i):
M. Bihuňová
Názov:
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Matlab
Fuzzy controllers design in Matlab environment
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2005
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2005
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
9.9.2008 15:46:35

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam733,
author={M. Bihu\v{n}ov\'a},
title={N\'avrh fuzzy regul\'atorov v prostred\'i Matlab},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2005},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2005},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=733}
}