Autor(i):
I. Repčíková
Názov:
Časové odozvy prietočných systémov s jednoduchou akumuláciou
Time responses of continuous systems with simple accumulation
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
25. 08. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc., profesor emeritus

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
20.10.2008 20:59:38

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam759,
author={I. Rep\v{c}\'ikov\'a},
title={{\v{C}}asov\'e odozvy prieto\v{c}n\'ych syst\'emov s jednoduchou akumul\'aciou},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={25. 08. 2008},
supervisor={prof. Ing. J\'an Mikle\v{s}, DrSc., profesor emeritus},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=759}
}