Autor(i):
M. Hodasová
Názov:
SAP - Zavádzanie čiarových kódov pri evidovaní investičného majetku.
SAP - Barcode Implementing in the Control Fiscal Assets
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
13. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
25.8.2009 15:17:44

Plný text:
820.pdf (2.17 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam820,
author={M. Hodasov\'a},
title={SAP - Zav\'adzanie \v{c}iarov\'ych k\'odov pri evidovan\'i investi\v{c}n\'eho majetku.},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={13. 07. 2009},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=820}
}