Autor(i):
J. Wenchich
Názov:
Identifikácia vybraných procesov metódou ANFIS
Process Identification Based on ANFIS
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave.
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
26.8.2009 10:48:06

Plný text:
821.pdf (935.16 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam821,
author={J. Wenchich},
title={Identifik\'acia vybran\'ych procesov met\'odou ANFIS},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave.},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2009},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=821}
}