Autor(i):
T. Hulata
Názov:
Návrh neuro-fuzzy regulátorov v prostredí Matlab
Fuzzy Controllers Design in Matlab
Rok:
2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
26.8.2009 10:47:18

Plný text:
828.pdf (6.12 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam828,
author={T. Hulata},
title={N\'avrh neuro-fuzzy regul\'atorov v prostred\'i Matlab},
year={2009},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=828}
}