Autor(i):
F. Tomeček
Názov:
Identifikácia vybraných procesov metódou Anfis.
Process Identification Based on ANFIS
Rok:
2009
Dátum:
28. 08. 2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
26.8.2009 10:47:38

Plný text:
831.pdf (1.32 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam831,
author={F. Tome\v{c}ek},
title={Identifik\'acia vybran\'ych procesov met\'odou Anfis.},
year={2009},
month={28. 08. 2009},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=831}
}