Autor(i):
K. Mikušová
Názov:
Modelovanie a riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
Modelling and Control of the Laboratory Process PCT40
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Kľúčové slovo(á):
zásobník kvapaliny, identifikácia, Strejcova metóda, PID regulátor, riadenie procesu
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
27.8.2009 10:28:11

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam837,
author={K. Miku\v{s}ov\'a},
title={Modelovanie a riadenie laborat\'orneho zariadenia PCT40},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
keyword={z\'asobn\'ik kvapaliny, identifik\'acia, Strejcova met\'oda, PID regul\'ator, riadenie procesu},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2009},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=837}
}