Autor(i):
B. Mitterpach
Názov:
Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom
Convex Optimization and Model Predictive Control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
8.9.2009 13:25:26

Plný text:
844.pdf (365.25 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam844,
author={B. Mitterpach},
title={Konvexn\'a optimaliz\'acia a predikt\'ivne riadenie s modelom},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=844}
}