Autor(i):
K. Chroustová
Názov:
Riadenie LEGO robotov
Control of LEGO Robots
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
8.9.2009 13:24:55

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam846,
author={K. Chroustov\'a},
title={Riadenie LEGO robotov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=846}
}