Autor(i):
M. Babulíková
Názov:
Riadenie systémov pri použití porúch využitím rozvetvených regulačných obvodov
Control systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
28. 08. 2009
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Posledná úprava:
16.9.2009 13:41:43

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam851,
author={M. Babul\'ikov\'a},
title={Riadenie syst\'emov pri pou\v{z}it\'i por\'uch vyu\v{z}it\'im rozvetven\'ych regula\v{c}n\'ych obvodov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={28. 08. 2009},
supervisor={Ing. M\'aria Kar\v{s}aiov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=851}
}