Autor(i):
K. Peterková
Názov:
Modelovanie a analýza stability systémov s parametrickými neurčitosťami
Modelling and Stability Analysis of Systems with Parametric Uncertainty
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50938

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
13.6.2010 16:19:58

Plný text:
966.pdf (1.83 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam966,
author={K. Peterkov\'a},
title={Modelovanie a anal\'yza stability syst\'emov s parametrick\'ymi neur\v{c}itos\v{t}ami},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=966}
}