Autor(i):
R. Tomčík
Názov:
Riadenie laboratórneho teplovzdušného procesu
Control of a Laboratory Hot-air Process
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-40525

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
14.6.2010 11:17:13

Plný text:
967.pdf (3.99 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam967,
author={R. Tom\v{c}\'ik},
title={Riadenie laborat\'orneho teplovzdu\v{s}n\'eho procesu},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=967}
}