Position:
Researcher
PhD student
Department:
Department of Information Engineering and Process Control (DIEPC)
Room:
NB 661
eMail:
Home page:
https://www.uiam.sk/~valiauga
Phone:
+421 259 325 xxx
Fax:
+421 259 325 340
Availability:

Osobné:

Vedecká činnosť:


 

Vzdelanie:

2018-súčasnosť     doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Riadenie procesov
2016-2018 inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Prospel s vyznamenaním, Cena za najlepšiu diplomovú prácu
2013-2016 bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Aktivity:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS