Chémia a technológie pre život

Konferenčný systém pre celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Otvorenie registrácie:
16. septembra 2024