Chémia a technológie pre život

Konferenčný systém pre celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

  Registrácia príspevku
(pre študentov VŠ)

  Registrácia postera
(pre študentov SŠ)