Optiblog

Študentský blog o zaujímavostiach v optimalizácii, automatizácii, a ďalších veciach, ktoré sa zomelú vo svete techniky a stojí za to ich šíriť ďalej

Oddelenie IAM

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky na FCHPT, STU

Úvod

Pre koho je WebSimplex určený?

  •     Študentov predmetu Optimalizácia
  •     Potenciálnych nadšencov optimalizácie

Na čo slúži?

  •      Zjednodušenie riešenia lineárnych problémov
  •      Vizualizácia riešenia
  •      Výučba
  •      Prehľadnosť

Aké sú hlavné výhody?

  •      Žiadny MATLAB
  •      Funkčnosť na akomkoľvek zariadení
  •      ... cez ľubovoľný browser