Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 652
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kvasnica/
Telefón:
+421 259 325 352
Skype:
mkvasnica
ORCID iD:
0000-0001-8699-551X
WoS ResearcherID:
A-7022-2013
Google Scholar:
pE8c4hsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Prediktívne riadenie s modelom, hybridné systémy
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Dávkové spracovanie údajov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2022/2023 – Letný semester

Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2022/2023 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Seminár z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Dávkové spracovanie údajov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2021/2022 – Letný semester

Úvod do optimálneho a prediktívneho riadenia (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Úvod do optimálneho a prediktívneho riadenia (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2021/2022 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2020/2021 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2020/2021 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2019/2020 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2019/2020 – Zimný semester

Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2018/2019 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2018/2019 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2017/2018 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)

2017/2018 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)

2016/2017 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2015/2016 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)
Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)
Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva (Inžinierske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, seminár)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, seminár)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS