Pracovné zaradenie:
Riaditeľ ústavu
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 675
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kvasnica/
Telefón:
+421 259 325 352
Skype:
mkvasnica
ORCID iD:
0000-0001-8699-551X
WoS ResearcherID:
A-7022-2013
Google Scholar:
pE8c4hsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Prediktívne riadenie s modelom, hybridné systémy
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2014 – 2018] Training in Embedded Predictive Control and Optimization (Riešiteľ)

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Zodpovedný riešiteľ)
 2. [2020 – 2021] Full-Authority Vehicle Control Strategy (Riešiteľ)
 3. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ)
 4. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ)
 5. [2008 – 2011] Prediktívne riadenie hybridných systémov (Riešiteľ)
 6. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ)
 2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Zodpovedný riešiteľ)
 3. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ)
 4. [2015 – 2018] Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (Zodpovedný riešiteľ)
 5. [2011 – 2014] Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom (Zodpovedný riešiteľ)
 6. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ)
 7. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2009 – 2011] Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (Riešiteľ)

Kooperácie

 1. [2017 – 2022] Vnorené optimálne riadenie (Riešiteľ)
 2. [2018 – 2019] CN-SK kooperácia: Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (Riešiteľ)
 3. [2015 – 2017] Podpora medzinárodnej mobility medzi STU Bratislava, NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein (Riešiteľ)
 4. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ)
 5. [2008 – 2009] Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla (Riešiteľ)

Ostatné projekty

 1. [2019 – 2021] Excelentný tím Optimálne a prediktívne procesné riadenie (Zodpovedný riešiteľ)
 2. [2020 – 2020] Collaborative research agreement with Neurocast (Zodpovedný riešiteľ)
 3. [2017 – 2019] Strojové učenie a umelá inteligencia v procesnom riadení a automatizácii (Riešiteľ)
 4. [2006 – 2007] ECO-NET: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov (Riešiteľ)

Štátne programy

 1. [2020 – 2020] Komplexné riadenie mikrogridov dynamickou federalizovanou optimalizáciou (Zodpovedný riešiteľ)
 2. [2019 – 2019] STU ako líder Digitálnej koalície (Riešiteľ)

Európske sociálne fondy

 1. [2007 – 2008] Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS