Pracovné zaradenie:
Riaditeľ ústavu
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 675
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kvasnica/
Telefón:
+421 259 325 352
Skype:
mkvasnica
ORCID iD:
0000-0001-8699-551X
WoS ResearcherID:
A-7022-2013
Google Scholar:
pE8c4hsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Prediktívne riadenie s modelom, hybridné systémy
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2022/2023

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2020/2021

Akademický rok: 2019/2020

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2016/2017

Akademický rok: 2015/2016

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2012/2013

Akademický rok: 2011/2012

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS