Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 652
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mikles
Telefón:
+421 259 325 343

Projekty

Výskumné projekty APVV

 1. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 2. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 3. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)
 3. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2005 – 2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2006 – 2007] Cz-Sk spolupráca: Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2006 – 2007] ECO-NET: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov (Riešiteľ, schválený)

Štátne programy

 1. [2005 – 2009] KnihaSK: Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií (Riešiteľ, schválený)

Európske sociálne fondy

 1. [2004 – 2006] Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA) (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS