Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 652
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mikles
Telefón:
+421 259 325 343

Rozvrh hodín (2022/2023 – Zimný semester)

Nebol nájdený žiadny záznam v databáze!
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS