Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 652
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mikles
Telefón:
+421 259 325 343

Publikácie

Kniha

 1. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 2. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
 3. J. MiklešM. Fikar: Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 2, STU Press, Bratislava, 2004.
 4. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control 2, STU Press, Bratislava, 2004.
 5. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control 1. Models and dynamic characteristics of continuous processes, STU v Bratislave, 2000.
 6. M. FikarJ. Mikleš: Identifikácia systémov, STU Press, Bratislava, 1999.
 7. J. MiklešM. Fikar: Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1. Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov., STU v Bratislave, 1999.
 8. J. Mikleš – V. Hutla: Control Theory (in Slovak), ALFA-SNTL, Prague-Bratislava, 1986.
 9. D. Chmúrny – J. Mikleš – P. Dostál – J. Dvoran: Process Modelling and Control (in Slovak), ALFA, Bratislava, 1985.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 MIMO Controller with Integral Action, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 7–12, 2011.
 2. M. Herceg – J. MiklešM. FikarM. KvasnicaĽ. Čirka: Real­-time 2DoF Control of a Quadruple Tank System with Integral Action, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 37–43, 2010.
 3. J. MiklešĽ. Čirka: Transfer Matrix Solution of the Standard H2 Problem, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 58–62, 2010.
 4. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Youla–Kučera Parameterisation Approach to LQ Tracking and Disturbance Rejection Problem, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 8–12, 2007.
 5. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Design of a predictive controller based on pole-placement, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 131–135, 2004.
 6. J. Mikleš: Automation and Control in Process Industries, V Encyclopedia of Life Support Systems, Editor(i): Basov, N. G. and others, EOLSS Publishers, Oxford, UK, 2004.
 7. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Self-tuning LQ control of a chemical reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 125–130, 2004.
 8. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller and the plant, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 38–44, 2002.
 9. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 33–37, 2002.
 10. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Solving LMI problems using LMI control toolbox, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 16–21, 2002.
 11. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Robust control of a CSTR via static output feedback: An LMI approach, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 11–15, 2002.
 12. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: PID Controller and LQ Control Design, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 2, str. 19–23, 1999.

Článok v časopise

 1. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 31–35, 2009.
 2. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: Parameter Estimation of Nonlinear Systems. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 1, str. 309–320, 2008.
 3. Š. Kožka – J. Mikleš: An iterative identification and control design of a chemical reactor. Chemical Papers, č. 5, zv. 57, str. 335–341, 2003.
 4. Š. Kožka – J. MiklešM. Fikar: An iterative identification based on the Youla-Kucera parameterisation without model reduction. Archives of Control Sciences, č. 1, zv. 13, str. V.17, 2003.
 5. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 optimálne riadenie chemického reaktora. AT&P Journal, č. 11, zv. 10, str. 92–94, 2003.
 6. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller and the plant. Journal of Electrical Engineering, č. 5-6, zv. 53, str. 126–131, 2002.
 7. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller. Kybernetika, č. 4, zv. 38, str. 469–478, 2002.
 8. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar – J. Jančich: Využitie YK parametrizácie v adaptívnom LQ riadení laboratórneho chemického reaktora. AT&P Journal, č. 11, zv. 9, str. 82–83, 2002.
 9. J. Mikleš: Pre úspešnosť riadenia je mimoriadne dôležitá pripravenosť výroby na riadenie. AT&P Journal, č. 4, zv. 9, str. 5, 2002.
 10. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Adaptívne LQ riadenie CSTR s využitím YK parametrizácie regulátora a modelu objektu. AT&P Journal, č. 11, zv. 8, str. 57–59, 2001.
 11. J. MiklešĽ. ČirkaM. Kvasnica: Návrh PI LQ regulátora pomocou statickej spätnej väzby. AT&P Journal, č. 10, zv. 7, str. 54–55, 2000.
 12. Ľ. ČirkaJ. Mikleš – Š. Kožka: Adaptívne riadenie s využitím parametrizovaných modelov. AT&P Journal, č. 3, zv. 6, str. 54–55, 1999.
 13. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Identifikácia v uzavretom obvode a adaptívne riadenie. AT&P Journal, č. 11, zv. 5, str. 58–59, 1998.
 14. J. Mikleš – Š. Kožka – Ľ. Čirka: LQ regulátory s integračnou činnosťou. AT&P Journal, č. 11, zv. 5, str. 50–51, 1998.
 15. J. Mikleš – P. Dostál – A. Mészáros – R. Prokop: Continuous-time Adaptive Regulators for Multivariable Systems. Kybernetika a informatika, č. 2, zv. 5, str. 10–17, 1992.
 16. J. Mikleš – H. Unbehauen – V. Keuchel: Design of an Adaptive Continuous-time Controller for Multivariable Systems (in German). Automatisierungstechnik, zv. 40, str. 333–342, 1992.
 17. J. MiklešA. Mészáros: A Decoupling Pole-placement Controller for a Class of Multivariable Systems. Problems of Control and Information Theory, str. 291–198, 1991.
 18. J. Mikleš: A Multivariable Self-tuning Controller Based on Pole-placement Design. Automatica, str. 293–302., 1990.
 19. J. Mikleš: Optimal control of a class of the discrete-time distributed-parameter systems. Sistemy automaticeskovo upravlenija, zv. 29, str. 11–15, 1984.
 20. J. Mikleš: Optimal control of a class of the discrete-time distributed-parameter systems. Kybernetika, str. 483–490, 1983.
 21. J. Mikleš: Optimal feedback control of a class of distributed-parameter systems with incomplete measurement. Kybernetika, str. 50–64, 1982.
 22. J. Mikleš – J. Danko: Pneumatisches optimales Regelglied für Regelstrecken n-ter Ordnung mit Totzeit. Messen-Steuern-Regeln, zv. 22, str. 154–159, 1979.
 23. E. Moncman – J. Ďuroš – J. Mikleš: A approximation of a transfer function (in German). Regelungstechnik, č. 6, zv. 20, str. 261–267, 1972.
 24. J. Mikleš: Optimal control of a class of distributed-parameter systems (in German). Messen-Steuern-Regeln, č. 9, zv. 14, str. 333–336, 1971.
 25. J. Mikleš: Optimal control of a class of distribeted-parameter systems. Sistemy automaticeskovo upravlenija, str. 6–13, 1971.

Príspevok na konferencii

 1. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 213–218, 2009.
 2. M. Herceg – J. MiklešM. FikarM. KvasnicaĽ. Čirka: Real-time 2DoF Control of a Quadruple Tank System with Integral Action. V Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Seoul, South Korea, str. 8666–8671, 2008.
 3. J. Mikleš – J. Vöröš – Ľ. Čirka: Robust LQ Control with Real Parametric Uncertainty. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C186a - 1–C186a - 4, 2008.
 4. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: Nonlinear System Parameters Estimation. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová D., V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, ŽDIAR, Slovak Republic, 2008.
 5. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: Parameters Estimation for Nonlinear Systems using Extended Kalman Filter. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C174a -1–C174a - 8, 2008.
 6. J. Mikleš: Process Dynamics and Optimal Control. V Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference, 2007.
 7. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Adaptive LQ Control of a Laboratory Fan Heater. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. R004b:1–12, 2006.
 8. L. Dermíšek – J. Mikleš – J. Vöröš – Ľ. Čirka: Static Optimization of the Continuous Stirred Tank Reactor. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. R168-1-12, 2006.
 9. L. Dermíšek – J. Mikleš – J. Vöröš – Ľ. Čirka: Continuous Stirred Tank Reactor Optimizing. V Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference, Ostrava, Czech Republic, 2006.
 10. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 Optimal Controller with Integral Action for a Chemical Reactor. V Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Control Applications, Munich, Germany, str. 2127–2131, 2006.
 11. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar – L. Dermíšek: A Decoupling LQ Controller for a Chemical Reactor. V Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference, Ostrava, Czech Republic, 2006.
 12. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Youla-Kučera Parameterisation Approach to LQ Tracking and Disturbance Rejection Problem. V Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Prague, Czech Republic, 2005.
 13. L. Dermíšek – J. Vöröš – J. Mikleš: Two-level optimal process control. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, str. 216f.pdf, 2005.
 14. J. MiklešM. FikarĽ. Čirka – L. Dermíšek: Implementation of H2 Optimal Controller with Integral Action. Editor(i): M. H. Hamza, V Proceedings of the 24th IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control, ACTA Press, Innsbruck, Austria, str. 457–175, 2005.
 15. J. Vöröš – L. Dermíšek – J. Mikleš: Control of a laboratory fan heater using DDE link. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Dolný Kubín (Slovakia), str. 150–153, 2005.
 16. J. Vöröš – L. Dermíšek – J. Mikleš: Optimizing control system for chemical reactors. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 17. L. Dermíšek – J. Mikleš – J. Vöröš: Intelligent control by SIMATIC S7 300 PLC with MATLAB support. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. AR 290, 2004.
 18. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Youla-Kučera parametrisation in self-tuning LQ control of a chemical reactor. V Proceedings of the 7th IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Hong Kong (China), str. CD ROM 154, 2004.
 19. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Closed-loop identification of a chemical reactor. V Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling, ACTA Press, Rhodes (Greece), str. 443–158, 2004.
 20. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Self-tuning LQ control of a chemical reactor. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD ROM R257, 2004.
 21. L. Dermíšek – F. Jelenčiak – J. Mikleš: Dynamic model and optimal control of a reactor. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2003.
 22. L. Dermíšek – F. Jelenčiak – J. Mikleš: Dynamic model of a reactor. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 30th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), 2003.
 23. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Using controller knowledge in predictive control. V Proceedings of the 2nd IFAC Conference Control Systems Design CSD '03, STU Bratislava, 2003.
 24. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 Optimal Control of a Chemical Reactor. V Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, NTU Athens, Rhodos (Greece), 2003.
 25. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Youla-Kučera parametrisation in self-tuning LQ control of a chemical reactor. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2003.
 26. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar – J. Jančich: Youla-Kučera parameterization in adaptive LQ control of a laboratory reactor. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Trebišov (Slovakia), str. CD ROM, 2002.
 27. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Relations between stable predictive control and pole placement. V Proceedings of the 15th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC, Barcelona (Spain), str. CD ROM 1104, 2002.
 28. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Adaptive LQ control of a CSTR via YK parameterization of the controller and the plant model. Editor(i): CD ROM R135, V Proceedings of the 5th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2002, University of Pardubice, Kouty nad Desnou (Czech Republic), str. CD ROM R115, 2002.
 29. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Closed-loop identification of a CSTR. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 29th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, str. CD ROM P136, 2002.
 30. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller and the plant. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Piešťany (Slovakia), 2001.
 31. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller and the plant. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 32. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 33. J. Dzivák – J. Mikleš – F. Jelenčiak: Nonlinear feedback control of a continuous stirred tank reactor. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 34. F. Jelenčiak – J. Mikleš: Process identification: Nonlinear systems. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 35. Š. Kožka – J. Mikleš: An identification based on the Youla-Kucera parameterisation without model reduction. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 36. Š. Kožka – J. MiklešM. Fikar: The Youla-Kucera parameterisation: Standard and modified identification algorithm. V Proceedings of 2nd International Carpathian Control Conference, AGH Krakow, Krynica (Poland), 2001.
 37. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Robust control of a CSTR via static output feedback: An LMI approach. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 38. M. Kvasnica – Š. Kožka – J. Mikleš: Využitie riadiaceho automatu Simatic S7-300 pri riadení laboratórneho reaktora. Using of a PLC Simatic S7-300 for control of a laboratory reactor. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Piešťany (Slovakia), 2001.
 39. J. MiklešĽ. ČirkaM. Kvasnica: Design of a controller by static output feedback. V Proceedings of 1st International Carpathian Control Conference, High Tatras - Podbanské, Slovak Republic, str. 459–462, 2000.
 40. J. Mikleš – Š. Kožka – Ľ. Čirka: PID controller and LQ control design. V Preprints of the IFAC Workshop on Digital Control. Past, present and future of PID Control, Terrassa, Spain, str. 315–319, 2000.
 41. Ľ. ČirkaJ. Mikleš – Š. Kožka: Enhancement of Controllers via Adaptive Q-feedback. V Proceedings of the 12th International Conference Process Control '99, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 273–275, 1999.
 42. Ľ. ČirkaJ. Mikleš – Š. Kožka: Vzťah neurčitostí reaktora a regulátora v spätnej väzbe. V Proceedings of the 26th International Conference of SSCHE, Jasná, Demänovská dolina, Slovak Republic, str. 116, 1999.
 43. Ľ. ČirkaJ. Mikleš – A. Seč – Š. Kožka: Náplňová rektifikačná kolóna - Programové vybavenie. Stuffed distillation column - Software (in Slovak). V Proceedings of the 12th International Conference Process Control '99, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 149–151, 1999.
 44. Š. Kožka – J. MiklešĽ. Čirka: Identification of chemical reactor via a dual Youla-Kučera parameterisation. V Proceedings of the 12th International Conference Process Control '99, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 91–94, 1999.
 45. Š. Kožka – J. MiklešĽ. Čirka – F. Jelenčiak: Identification of chemical reactor in closed-loop. V Proceedings of the 26th International Conference of SSCHE, Jasná, Demänovská dolina, Slovak Republic, str. 115, 1999.
 46. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: PID controller and LQ control design. V Proceedings of the 12th International Conference Process Control '99, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 60–64, 1999.
 47. A. Seč – J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Náplňová rektifikačná kolóna - Konštrukčná časť. Stuffed distillation column - Construction (in Slovak). V Proceedings of the 12th International Conference Process Control '99, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 145–148, 1999.
 48. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Closed-loop Identification and Adaptive Control. V Proceedings of the 13th International Conference on Automation in Mining ICAMS ’98 and 13th International Conference on Process Control and Signals ASRTP ’98, High Tatras, Slovakia, str. 419–422, 1998.
 49. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Closed-loop System Identification. V Proceedings of the 3rd Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 1998, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. 259–262, 1998.
 50. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Closed-loop identification with application to a chemical reactor. V Preprints of the 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems DYCOPS ’98, Corfu, Greece, str. 233–238, 1998.
 51. Ľ. ČirkaJ. Mikleš – Š. Kožka: Fractional Representation Approach to Closed-loop System Identification. V Proceedings of the 11th International Conference Process Control '97, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 111–115, 1997.
 52. Š. Kožka – J. MiklešĽ. Čirka: Identification of a Chemical Reactor From Closed-loop Experimental Data. V Proceedings of the 11th International Conference Process Control '97, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 102–106, 1997.
 53. J. MiklešĽ. Čirka – Š. Kožka: Control-oriented Process Identification. V Proceedings of the 24th International Conference of SSCHE, Častá-Papiernička, str. 621–624, 1997.
 54. J. MiklešĽ. Čirka – M. Ondrovičová: Closed-loop System Identification. V Proceedings of the 11th International Conference Process Control '97, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 107–110, 1997.
 55. J. Mikleš – A. Seč – Ľ. Čirka: Continuous-time Direct Adaptive Control. V Proceedings of the 11th International Conference Process Control '97, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Tatranské Matliare, Slovak Republic, str. 249–252, 1997.
 56. J. Mikleš – A. Takács – A. Mészáros – R. Prokop: Adaptive control of tubular chemical reactors. V Preprints to World cogress IFAC, III, Budapest, str. 290–295, 1984.
 57. J. Mikleš – Ľ. Caudt – A. Mészáros – P. Dostál: Adaptive model analysis for a class of distributed parameter systems. V Preprints 13th European Symposium CHEMPLANT, Hevíz, str. 669–679, 1980.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS