Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~vargan/
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0009-0000-3737-2199
WoS ResearcherID:
JDN-0732-2023
Google Scholar:
hvwThAEAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

  1. [2023 – 2025] Fr-Sk kooperácia: Pokročilé modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

  1. [2024 – 2027] Dátovo-orientovaná optimalizácia a riadenie priemyselného procesu výroby propylénu (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
  2. [2024 – 2027] Dátovo-orientované procesné riadenie a identifikácia systému výroby polypropylénu (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
  3. [2024 – 2025] Modelovanie a optimalizácia priemyselného reaktora (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
  4. [2024 – 2024] Modelovanie a optimalizácia systémov využívajúcich pokročilé priemyselné regulátory (Zodpovedný riešiteľ, schválený)

Štátne programy

  1. [2024 – 2025] Identifikácia a modelovanie systémov v priemysle na základe analýzy údajov (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS