Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~vargan/
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0009-0000-3737-2199
WoS ResearcherID:
JDN-0732-2023
Google Scholar:
hvwThAEAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. J. Vargan – J. Puk – K. Ľubušký – M. Fikar: Steady-State Optimality Analysis of MPC Controllers. Editor(i): Flavio Manenti, G.V. Rex Reklaitis, V 34th European Symposium on Computer Aided Process Engineering /15th International Symposium on Process Systems Engineering, zv. 53, 2024.   Zenodo
  2. J. Vargan – J. Puk – K. Ľubušký – M. Fikar: Steady-State Analysis of Industrial MPC Controllers. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo

Diplomová práca

  1. J. Vargan: Optimality Analysis of MPC Controller. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2023.

Bakalárska práca

  1. J. Vargan: Monitorovanie kvality ovzdušia v miestnostiach. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2021.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS