• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 21.6.2019 Podujatie

  Gustavo Sanchez: Technologies for Crop Monitoring - Some Opportunities and Challenges in India

  V pondelok 1.7.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedol Prof. Gustavo Sanchez z JK Lakshmipat University, India, na tému "Technologies for Crop Monitoring - Some Opportunities and Challenges in India".

  FB-Fotka    FB-Udalosť

 • 18.6.2019 Podujatie

  IAM na ESCAPE 2019

  V dňoch 16.-19. júna 2019 sa prof. Miroslav Fikar a doc. Radoslav Paulen zúčastnili na konferencii 29th European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE-29) v Eindhovene, Holandsko.

  FB-Fotka

 • 17.6.2019 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V pondelok 17. júna 2019 sa na ÚIAM konali obhajoby záverečných prác. Svoje bakalárske práce úspešne obhájili študenti bakalárskeho štúdia: Michal Gubrický, Matej Hatvanyi, Katarína Karaffová, Juraj Kavor, Darko Križan, Michaela Lehotová, Lucia Míková a Jozef Štofa. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

  FB-Fotka

 • 12.6.2019 Podujatie

  Promócie absolventov IAM 2019

  V utorok 11. júna sa v Aule Aurela Stodolu konali slávnostné promócie absolventov štúdia na FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Z absolventov inžinierskeho štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnili: Ing. Oliver Čizmazia, Ing. Matúš Furka, Ing. Michaela Horváthová (prospela s vyznamenaním – Cena dekana FCHPT a cena rektora STU), Ing. Rudolf Hronec, Ing. Karol Kiš a Ing. Martin Mojto. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 11.6.2019 Podujatie

  Študenti IAM získali ceny za najlepšie diplomové práce

  Pod záštitou pána dekana sa v pondelok 10.6.2019 konalo slávnostné udeľovanie cien za najlepšie diplomové práce na FCHPT. Z ÚIAM získali ceny za svoje diplomové práce Ing. Oliver Čizmazia a Ing. Michaela Horváthová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 9.6.2019 Novinka

  Štátne skúšky bakalárskeho štúdia

  Dňa 17.6.2019 sa budú konať štátne bakalárske skúšky.

 • 4.6.2019 Novinka

  Nová publikácia IAM v prestížnom vydavateľstve

  Ing. Martin Klaučo, PhD. a doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. sú autormi novej knižnej publikácie vydanej v prestížnom vydavateľstve Springer:

  MPC-Based Reference Governors - Theory and Case Studies

  Srdečne blahoželáme!

 • 27.5.2019 Podujatie

  Obhajoby diplomových prác na IAM

  V pondelok 27. mája 2019 sa na ÚIAM konali obhajoby záverečných prác. Svoje diplomové práce úspešne obhájili študenti inžinierskeho štúdia IAM: Ing. Daniel Boroš, Ing. Oliver Čizmazia, Ing. Matúš Furka, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Rudolf Hronec, Ing. Karol Kiš, Ing. Marika Malovcová, Ing. Martin Mojto a Ing. Jakub Nosko. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

  FB-Fotka

 • 30.5.2019 Podujatie

  Obhajoby diplomových prác na ÚM

  V utorok 28. mája 2019 sa na Ústave manažmentu STU konali obhajoby záverečných prác. Svoje diplomové práce úspešne obhájili študenti inžinierskeho štúdia: Martina Gáliková, Veronika Nosková, Matúš Bizoň, Roberta Ilašenková, Ivana Hrevušová, Dominika Moravčíková, Veronika Sanitrová a Zuzana Kučerová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote!

  FB-Fotka

 • 23.5.2019 Novinka

  Voľný prístup k vedeckému článku IAM

  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k novému vedeckému článku:

  F. Freeling – N. Alygizakis – P. C. von der Ohe – J. Slobodník – P. Oswald – R. Aalizadeh – Ľ. Čirka – N. Thomaidis – M. Scheurer: Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants. Science of The Total Environment, zv. 681, str. 475–487, 2019.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS