• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 2.12.2021 Podujatie

  Online dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 10.12.2021 sa uskutočnili on-line formou dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  Ing. Kristína Fedorová obhajovala svoju prácu na tému "Distributed Predictive Control of Microgrids". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
  Ing. Lenka Galčíková obhajovala svoju prácu na tému "Complexity Reduction of Large-Scale Model Predictive Control". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Ing. Roman Kohút obhajoval svoju prácu na tému "Forecasting Algorithms for Electricity Consumption and Renewable Production". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..

  FB-Fotka

 • 8.12.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme autormi nového článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Lenka Galčíková - Juraj Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC

  Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh prediktívneho riadenia pre komplexné systémy. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

 • 7.12.2021 Podujatie

  Študenti IAM úspešní na ŠVK na VŠCHT Praha

  Vo štvrtok 2.12.2021 sa na VŠCHT Praha konala "Studentská vědecká konference", na ktorej sa zúčastnili aj študenti IAM: Bc. Tímea Mészárosová prezentovala prácu ná tému: "Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder", Bc. Monika Špaková prezentovala prácu ná tému: "Konštrukcia a programovanie robotických vozidiel so všesmerovými kolesami" a Bc. Patrik Valábek prezentoval prácu ná tému: "Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk".
  Bc. Patrik Valábek sa umiestnil na 1. mieste v sekcií "Aplikovaná informatika a kybernetika I" a získal aj cenu za najlepší prednes.
  Bc. Monika Špaková získala cenu za prínosy jej práce.
  Srdečne blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena ÚIAM FCHPT STU.

  FB-Fotky

 • 7.12.2021 Novinka

  Ceny dekana FCHPT STU

  V piatok 3.12.2021 prebehlo odovzdávanie Cien dekana FCHPT STU. Tento rok toto ocenenie získalo až 7 našich študentov: Bc. Jozef Vargan za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Rastislav Fáber za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Marek Wadinger za významné mimoškolské aktivity, Bc. Lucia Mencáková za propagáciu fakulty a prácu v časopise Radikál, Bc. Monika Špaková za významné mimoškolské aktivity, Ing. Lenka Galčíková za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky, Ing. Michaela Horváthová za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky. Všetkým srdečne gratulujeme!

  FB-Fotka

 • 7.12.2021 Novinka
 • 2.12.2021 Podujatie

  Online obhajoba dizertačnej práce na ÚIAM

  V piatok 3.12.2021 sa online formou uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Bakaráča s názvom "Model Predictive Control for Systems with Fast Dynamics". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 26.11.2021 Podujatie

  Online zasadnutie OIRP

  V piatok 26.11.2021 sa konalo online zasadnutie OIRP. Hoci ešte stále prebieha zimný semester, už teraz sa zodpovedne pripravujeme na letný semester, ktorý bude prebiehať s ohľadom na novú akreditáciu. Našim cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu pedagogiky všetkých predmetov, ktoré zabezpečujeme na ÚIAM.

  FB-Fotka

 • 24.11.2021 Podujatie

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVK - Chémia a technológie pre život

  Záznam z online Slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej študentskej vedeckej konferencia (ŠVK) s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" je už dostupný v prostredí YouTube: https://youtu.be/o1u4EDlchKw?t=155

 • 11.11.2021 Novinka

  Zabezpečujeme najlepší predmet bakalárskeho štúdia

  Z výsledkov anonymnej fakultnej ankety vyplýva, že absolventi bakalárskeho štúdia vyhodnotili v akademickom roku 2020/2021 ako najlepší predmet "Riadenie procesov", ktorý zabezpečuje náš ústav. Sme hrdí, že aj v neľahkej dobe dištančného vyučovania sa nám podarilo presvedčiť študentov o kvalite vzdelávania na našom ústave. Veľmi si vážime dôveru študentov a aj naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitnú výučbu na všetkých predmetoch.

  FB-status

 • 3.11.2021 Pracovná ponuka

  Garrett Advancing Motion: pracovné ponuky vhodné pre absolventov

  Spoločnosť Garrett Advancing Motion (www.garrettmotion.com) hľadá absolventov v oblasti riadenia pre automobilový priemysel. Primárne sú pracovné miesta vypísané do Prahy, ale keďže spoločnosť aktívne pôsobí vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, tak preferované miesto uchádzača bude zvážené v rámci pracovného pohovoru.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS