• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 27.1.2020 IAM v médiách

  Rozhovor s rektorom STU na SME

  Pozrite si rozhovor s rektorom STU pánom profesorom Ing. Miroslavom Fikarom, DrSc. na SME.sk:
  SME.sk - rozhovor

 • 23.1.2020 IAM v médiách

  Rozhovor so študentkou IAM

  Prečítajte si zaujímavý rozhovor v časopise ATP Journal, ktorý pre rubriku "Nasleduj Alberta" poskytla naša úspešná študentka Bc. Lenka Galčíková.

  Link na článok

 • 15.1.2020 Novinka

  Nová publikácia IAM

  V nakladateľstve FCHPT nám vyšla nová publikácia:
  Juraj Oravec - Monika Bakošová: Zbierka príkladov z robustného riadenia
  ktorú budú využívať naši študenti už od najbližšieho semestra.

  FB-Fotka

 • 13.1.2020 Novinka

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V pondelok 13. januára obhajovali výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov študenti IAM: Bc. Diana Dzurková, Bc. Kristína Fedorová, Bc. Lenka Galčíková, Bc. Matej Kintler, Bc. Roman Kohut, Bc. Alexy Morozov, Bc. Michal Slávik a Bc. Rudolf Trautenberger.

  FB-Fotka

 • 11.12.2019 Novinka

  Nový docent na ÚIAM

  V pondelok 2.12.2019 bol Ing. Juraj Oravec, PhD. vymenovaný za docenta v odbore automatizácia. Na slávnostnom vymenovaní si spolu so 4 ďalšími novými docentmi prevzal menovací dekrét od rektora STU v Bratislave pána profesora Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 8.12.2019 Podujatie

  Študenti IAM získali ceny dekana FCHPT

  V piatok 6.12.2019 sa konalo slávnostné udeľovanie cien dekana FCHPT. Pán dekan profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udelil ceny výnimočným študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia za študijné výsledky, vedecké prínosy a činnosť v prospech našej fakulty. Medzi ocenenými boli aj študenti IAM - v abecednom poradí: Ing. Peter Bakaráč, Bc. Kristína Fedorová, Ing. Matúš Furka, Bc. Lenka Galčíková, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Petra Valiauga a Marek Wadinger. Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 4.12.2019 Podujatie

  Študentka IAM zvíťazila na Female Engineers MOL Programme 2019

  Finále súťaže Female Engineers MOL Programme 2019 sa konalo 27.-28. novembra v Budapešti, kde v konkurencií 11 finalistiek z celého sveta zvíťazila naša študentka Bc. Lenka Galčíková z ÚIAM, FCHPT STU v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 3.12.2019 Novinka

  Termíny skúšok v zimnom semestri

  Prehľad termínov na skúšky z jednotlivých predmetov

 • 27.11.2019 Podujatie

  Úspešná dobrovoľná hasička z IAM

  V sobotu 23.11.2019 sa Bc. Lucia Míková zúčastnila súťaže Študentský železný hasič v Ostrave, kde reprezentovala ÚIAM, FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a v náročnej konkurencií študentov z Českej a zo Slovenskej republiky získala krásne 5. miesto. Okrem toho Bc. Lucia Míková už v priebehu tohto roka získala 1. miesto na súťaži Železný hasič Kanianka, 1. miesto na súťaži Železný hasič Bánovce nad Bebravou, 1. miesto na súťaži Železný hasič Salamandra resort a 2. miesto na súťaži Železný hasič Poprad. V predošlých rokoch, okrem iných úspechov, 3-krát obhájila 1. miesto na súťaži Železný hasič Abrahám a zúčastnila sa aj Memoriálu Vladimíra Ružičku - Schody 2018, v rámci ktorého vybehla s plnou protipožiarnou výstrojou na 22. poschodie. Ku všetkým úspechom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších športových ocenení!

  FB-Fotky

 • 2.12.2019 Podujatie

  IAM na veľtrhu vysokých škôl v Michalovciach

  V pondelok 25.11.2019 sa konal Veľtrh vysokých škôl, ktorý zorganizovalo Gymnázium Pavla Horova Michalovce. Medzi stánkami FCHPT STU v Bratislave sa predstavil aj náš stánok IAM, v ktorom Ing. Richard Valo, PhD. predviedol návštevníkom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov zostrojené našimi študentami a absolventmi. Ďakujeme všetkým návštevníkom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS