Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 696
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~pavlovicova/
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0003-4335-8347
WoS ResearcherID:
GQQ-1878-2022
Dostupnosť:

Erika Pavlovičová je študentkou doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v študijnom odbore Riadenie procesov. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä oblasti návrhu prediktívneho riadenia s využitím distribuovanej optimalizácie.


Vzdelanie


2022

doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

študijný program: Riadenie procesov

záverečná práca: Redukcia uhlíkovej stopy pomocou pokročilých metód riadenia

2020-2022

inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

záverečná práca: Návrh distribuovaného prediktívneho riadenia pre procesy chemického priemyslu

2017-2020

bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

študijný program: Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

záverečná práca: Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov


Ocenenia


2022
Cena dekana FCHPT STU v Bratislave
2022
Cena spoločnosti Humusoft za najlepšiu diplomovú prácu
2020
Cena dekana FCHPT STU v Bratislave
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS