Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky

0. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N427Z1_4BZáklady matematiky I2 / 4 / 0 s8Z. Takáč
 
1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422Z2_4BZáklady Matlabu0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
Výberové predmety
N427S0_4BSeminár z matematiky0 / 2 / 0 kz2V. Baláž
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
42213_4BInformatizácia a informačné systémy1 / 2 / 0 s3M. Fikar
N427Z2_4BZáklady matematiky II2 / 4 / 0 s7Z. Takáč
Výberové predmety
N427A0_4BAplikovaná štatistika1 / 0 / 1 s2Z. Takáč
N422I0_4BInternetové a informačné systémy0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422M0_4BMatlab - pokročilé techniky1 / 0 / 1 kz2M. Fikar
N427S2_4BSeminár z matematiky II0 / 2 / 0 kz2T. Visnyai
N422T0_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422Z3_4BZáklady elektrotechniky0 / 2 / 0 kz2R. Valo
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422O2_4BOperačné systémy0 / 0 / 2 kz2R. Valo
N427S4_4BŠtatistika2 / 0 / 2 s5Z. Takáč
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422M1_4BModelovanie2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
Výberové predmety
N422L0_4BLinux -- základná automatizácia0 / 0 / 2 s2M. Fikar
N427N0_4BNumerická matematika1 / 0 / 1 s2Ľ. Horanská
N422Z4_4BZáklady programovania v jazyku C0 / 0 / 2 s2M. Kvasnica
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesov0 / 0 / 2 kz2M. Bakošová
N422R1_4BRiadenie procesov2 / 0 / 0 s2M. Bakošová
N422S1_4BSemestrálny projekt I0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P0_4BProgramovanie I2 / 0 / 2 s4M. Kvasnica
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422U0_4BÚvod do riadenia procesov1 / 0 / 1 s2M. Bakošová
Výberové predmety
N422W0_4BWebové technológie v automatizácii0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
 
5. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422O3_4BOptimalizácia2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
N422S2_4BSemestrálny projekt II0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P1_4BProjektovanie informatizačných a riadiacich systémov2 / 0 / 3 s5M. Kvasnica
Výberové predmety
N427D0_4BDiferenciálne rovnice1 / 0 / 1 s2V. Baláž
N422U1_4BÚvod do technológie XML1 / 0 / 1 s2M. Kvasnica
 
6. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400B0_4BBakalárska práca0 / 0 / 10 s15
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I3_4BIntegrované riadenie v procesnom priemysle2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
427P0_4BProgramovanie II1 / 2 / 0 s4M. Kvasnica
Výberové predmety
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS