Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky

1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N427Z1_4BZáklady matematiky I2 / 4 / 0 s8Z. Takáč
N422Z2_4BZáklady Matlabu0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
Výberové predmety
N427S0_4BSeminár z matematiky0 / 2 / 0 kz2V. Baláž
Výberové predmety - 2 predmety
A422E0_4BElektrotechnika0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
A422D3_4BDynamické systémy2 / 2 / 0 s4R. Paulen
N424I0_4BInformatika0 / 0 / 2 kz2M. Nehéz
A422I0_4BInformatika I0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
42213_4BInformatizácia a informačné systémy1 / 2 / 0 s3M. Fikar
A422N1_4BNástroje technických výpočtov II0 / 2 / 0 kz2J. Oravec
N427Z2_4BZáklady matematiky II2 / 4 / 0 s7Z. Takáč
Výberové predmety
N427A0_4BAplikovaná štatistika1 / 0 / 1 s2Z. Takáč
N422I0_4BInternetové a informačné systémy0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422M0_4BMatlab - pokročilé techniky1 / 0 / 1 kz2M. Fikar
N422T0_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422Z3_4BZáklady elektrotechniky0 / 2 / 0 kz2R. Valo
Výberové predmety - 2 predmety
N427S2_4BSeminár z matematiky II0 / 2 / 0 kz2T. Visnyai
A422U1_4BÚvod do jazyka R0 / 2 / 0 kz2Ľ. Čirka
A422V0_4BVnorené systémy I0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422O2_4BOperačné systémy0 / 0 / 2 kz2R. Valo
N427S4_4BŠtatistika2 / 0 / 2 s5Z. Takáč
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422M1_4BModelovanie2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
Výberové predmety
N422L0_4BLinux -- základná automatizácia0 / 0 / 2 s2M. Fikar
N427N0_4BNumerická matematika1 / 0 / 1 s2Ľ. Horanská
N422Z4_4BZáklady programovania v jazyku C0 / 0 / 2 s2M. Kvasnica
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesov0 / 0 / 2 kz2M. Bakošová
A422P5_4BPrezentačné zručnosti I0 / 2 / 0 kz3M. Klaučo
N422R1_4BRiadenie procesov2 / 0 / 0 s2M. Bakošová
A422R0_4BRiadenie procesov I2 / 0 / 2 s4J. Oravec
N422S1_4BSemestrálny projekt I0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
A422S1_4BSkupinový projekt0 / 0 / 4 kz6M. Bakošová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422L0_4BLogické riadenie2 / 2 / 0 s4M. Kvasnica
N422P0_4BProgramovanie I2 / 0 / 2 s4M. Kvasnica
A422W1_4BWebové technológie II1 / 0 / 3 s5M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422U0_4BÚvod do riadenia procesov1 / 0 / 1 s2M. Bakošová
Výberové predmety
N422W0_4BWebové technológie v automatizácii0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422N3_4BNástroje technických výpočtov IV0 / 2 / 0 kz2Z. Takáč
A422P0_4BProgramovanie I0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
Výberové predmety - 2 predmety
A422K0_4BKombinatorické metódy v chémii a biochémii0 / 2 / 0 kz2N. Krivoňáková
A422O3_4BOperačné systémy II0 / 2 / 0 kz2R. Valo
A422T1_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov0 / 2 / 0 kz2Ľ. Čirka
A422T0_4BTvorba audiovizuálnych diel0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
 
5. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422O3_4BOptimalizácia2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
N422S2_4BSemestrálny projekt II0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P1_4BProjektovanie informatizačných a riadiacich systémov2 / 0 / 3 s5M. Kvasnica
Výberové predmety
N427D0_4BDiferenciálne rovnice1 / 0 / 1 s2V. Baláž
N422U1_4BÚvod do technológie XML1 / 0 / 1 s2M. Kvasnica
 
6. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400B0_4BBakalárska práca0 / 0 / 10 s15M. Bakošová
A422P2_4BProjekt riadenia procesov0 / 0 / 4 kz6J. Oravec
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422D1_4BDatabázové systémy1 / 0 / 3 s5M. Fikar
A422R1_4BRiadenie procesov II2 / 0 / 2 s5M. Bakošová
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I3_4BIntegrované riadenie v procesnom priemysle2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
427P0_4BProgramovanie II1 / 2 / 0 s4M. Kvasnica
Výberové predmety
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
Výberové predmety - 2 predmety
A422P3_4BPriemyselné technológie0 / 0 / 2 kz2R. Valo
A422U0_4BÚvod do jazyka Julia0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
A422U3_4BÚvod do optimálneho a prediktívneho riadenia1 / 1 / 0 s2M. Kvasnica
A422U4_4BÚvod do strojového učenia0 / 2 / 0 kz2M. Klaučo
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS