I-AICHP – Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Garant:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Forma výučby:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
2 roky
1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422M0_4IModelovanie v procesnom priemysle2 / 2 / 0 s5M. Bakošová
422O1_4IOptimalizácia procesov a výrob2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
A422P0_4IProgramovanie webových aplikácií I1 / 0 / 2 kz3J. Oravec
N400S1_4ISemestrálny projekt I0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
A422T0_4ITechnické prostriedky automatizácie I2 / 0 / 2 s5R. Paulen
422T1_4ITeória automatického riadenia I2 / 0 / 3 s6M. Fikar
Výberové predmety
A434K1_4IKurz zimných športov v prírode0 / 26 / 0 z1A. Koláriková
N427N0_4INumerické metódy v Matlabe0 / 2 / 0 s2Ľ. Horanská
N427V0_4IVybrané kapitoly z matematiky0 / 2 / 0 s2S. Pavlíková
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424F0_4IFinančný trh a podnikové financie1 / 1 / 0 s2M. Zatrochová
422I1_4IIdentifikácia2 / 0 / 2 s5M. Fikar
N423L0_4ILaboratórne cvičenie zo separačných procesov0 / 0 / 1 kz1J. Haydary
N400O0_4IOdborná prax0 / 0 / 120 z3M. Reháková
N400S2_4ISemestrálny projekt II0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
N423S0_4ISeparačné procesy2 / 3 / 0 s5M. Polakovič
A422T1_4ITechnické prostriedky automatizácie II1 / 0 / 3 s4R. Paulen
422T3_4ITeória automatického riadenia II2 / 0 / 3 s6M. Fikar
Výberové predmety
A434K0_4IKurz letných športov v prírode0 / 26 / 0 z1K. Jaďuďová
N433S0_4ISeminár z angličtiny0 / 2 / 0 z1M. Lelovský
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
A422D0_4IDávkové spracovanie údajov1 / 3 / 0 s5M. Kvasnica
A422P1_4IProgramovanie webových aplikácií II2 / 0 / 2 kz5M. Bakošová
N400P0_4IProjekt riadenia procesov0 / 0 / 3 kz4M. Fikar
N400S3_4ISemestrálny projekt III0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
N422T0_4ITeória automatického riadenia III2 / 0 / 2 s5M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422P2_4IPokročilé metódy strojového učenia0 / 3 / 0 s3M. Gall
N427Z0_4IZáklady fuzzy systémov2 / 1 / 0 s3Z. Takáč
Výberové predmety
N400B0_4IBezpečnostné inžinierstvo2 / 0 / 0 s2Ľ. Jelemenský
N424D0_4IDaňový systém2 / 0 / 0 s2I. Bondareva
N422P1_4IProjektové softvérové systémy0 / 2 / 0 s2M. Kvasnica
N400T0_4ITvorba vedeckých dokumentov0 / 2 / 0 s2M. Fikar
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400D0_4IDiplomová práca0 / 0 / 20 s24M. Reháková
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I0_4IInteligentné riadenie1 / 2 / 0 s3M. Kvasnica
N422P2_4IPrediktívne riadenie1 / 2 / 0 s3M. Kvasnica
N422R0_4IRobustné riadenie1 / 2 / 0 s3M. Bakošová
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS