Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 662
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakarac
Telefón:
+421 259 325 351
ORCID iD:
0000-0001-7031-277X
WoS ResearcherID:
ABD-4134-2020
Dostupnosť:

Publikácie

Kapitola alebo strany v knihe

 1. M. Kvasnica – C. Jones – I. Pejcic – J. Holaza – M. Korda – P. Bakaráč: Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control, V Handbook of Model Predictive Control, Editor(i): Sasa V. Rakovic, William S. Levine, Birkhauser, str. 387–412, 2018.

Článok v časopise

 1. P. BakaráčM. Kvasnica: Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical papers, č. 3, zv. 73, str. 611–618, 2019.
 2. K. FedorováP. BakaráčM. Kvasnica: Agile Manoeuvres using Model Predictive Control. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 12, str. 136–141, 2019.
 3. M. KvasnicaP. BakaráčM. Klaučo: Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems & Control Letters, zv. 124, str. 19–26, 2019.
 4. P. BakaráčM. Kvasnica: Fast nonlinear model predictive control of a chemical reactor: a random shooting approach. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 11, str. 175–181, 2018.

Príspevok na konferencii

 1. K. FedorováP. BakaráčM. Kvasnica: Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 2. P. Bakaráč – J. Holaza – M. KlaučoM. Kalúz – J. Löfberg – M. Kvasnica: Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, str. 1172–1177, 2018.
 3. P. BakaráčM. KlaučoM. Fikar: Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ, and MPC Control. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, V 2018 Cybernetics & Informatics (K&I), Slovak Chemical Library, Bratislava, Lazy pod Makytou, Slovakia, zv. 29, 2018.
 4. P. Bakaráč – P. Valiauga – M. Kvasnica: Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum. V Preprints of the 6th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, Madison, Wisconsin, USA, 2018.
 5. P. BakaráčM. KalúzĽ. Čirka: Design and Development of a Low-cost Inverted Pendulum for Control Education. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 398–403, 2017.
 6. J. OravecM. KalúzP. BakaráčM. Bakošová: Improvements of Educational Process of Automation and Optimization Using 2D Plotter. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 16–21, 2016.

Ochranné známky, úžitkové vzory a patenty

 1. P. BakaráčM. KlaučoJ. OravecM. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.
 2. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec: Elektronická senzorová doska. 2019.

Diplomová práca

 1. P. Bakaráč: Konštrukcia a riadenie inverzného kyvadla. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.

Bakalárska práca

 1. P. Bakaráč: Optimálne riadenie Fresnelovej šošovky. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2015.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS