Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fedorova
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-6064-4444
WoS ResearcherID:
ABD-4403-2020
Google Scholar:
fJmkjssAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)

2023/2024 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS