Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fedorova
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-6064-4444
WoS ResearcherID:
ABD-4403-2020
Google Scholar:
fJmkjssAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Zimný semester

Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS