Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fedorova
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-6064-4444
WoS ResearcherID:
ABD-4403-2020
Google Scholar:
fJmkjssAAAAJ
Dostupnosť:

Pracovný kalendár:

Oblasti výskumu:

 • Prediktívne riadenie
 • Strojové učenie a umelá inteligencia v riadení
 • Optimalizácia a riadenie procesov
 • Distribuovaná a decentralizovaná optimalizácia a strojové učenie 

Témy záverečných prác:

Ocenenia:

 • 2020: Cena rektora STU v Bratislave
 • 2020: Cena dekana FCHPT STU v Bratislave
 • 2019: Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU v Bratislave
 • 2018: 1. miesto v sekcii Riadenie procesov na 20. študentskej vedeckej konferencii: Chémia a technológie pre život
 • 2018: Cena rektora STU v Bratislave
 • 2018: Cena dekana FCHPT STU v Bratislave
 • 2017: 2. miesto v sekcii Riadenie procesov na 19. študentskej vedeckej konferencii: Chémia a technológie pre život
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS