Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fedorova
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-6064-4444
WoS ResearcherID:
ABD-4403-2020
Google Scholar:
fJmkjssAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

  1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Riešiteľ, schválený)
  2. [2023 – 2026] Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov (Riešiteľ, schválený)
  3. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
  4. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
  5. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

  1. [2023 – 2024] Využitie distribuovanej optimalizácie za cieľom zefektívnenia výpočtov v procesnom riadení (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
  2. [2022 – 2022] VESNA HACKATHON (Riešiteľ, neschválený)
  3. [2021 – 2022] Znižovanie spotreby energie na FCHPT pomocou decentralizovaného strojového učenia (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS