Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fedorova
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-6064-4444
WoS ResearcherID:
ABD-4403-2020
Google Scholar:
fJmkjssAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

  1. K. FedorováP. BakaráčM. Kvasnica: Agile Manoeuvres using Model Predictive Control. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 12, str. 136–141, 2019.

Príspevok na konferencii

  1. K. FedorováP. BakaráčM. Kvasnica: Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Diplomová práca

  1. K. Fedorová: Decentralized Machine Learning and Optimization. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.

Bakalárska práca

  1. K. Fedorová: Robotická optimalizácia. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS