Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 677
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fikar
Telefón:
+421 259 325 367, +421 918 674 354
Skype:
miroslav.fikar
ORCID iD:
0000-0003-0042-4607
WoS ResearcherID:
K-7071-2012
Google Scholar:
OwXAwkkAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Kniha

 1. M. FikarM. KlaučoR. Paulen: Theory of Automatic Control I. Practice Examples, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 2. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 3. R. PaulenM. Fikar: Optimal Operation of Batch Membrane Processes, Springer, 2016.
 4. M. Fikar – Ľ. Malíková – K. Staroňová – Ľ. Vávrová – E. Beblavá – Ľ. Čirka – Z. Bajúszová – P. Halák – Z. Hanout: Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2, FSEV UK v Bratislave, 2012.
 5. M. Fikar: Moodle 2: príručka učiteľa, FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2011.
 6. M. Huba – S. Skogestad – M. Fikar – M. Hovd – T. A. Johansen – B. Rohaľ-Ilkiv: Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Textbook, STU Bratislava - NTNU Trondheim, 2011.
 7. M. Huba – S. Skogestad – M. Fikar – M. Hovd – T. A. Johansen – B. Rohaľ-Ilkiv: Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook, STU Bratislava - NTNU Trondheim, 2011.
 8. M. Huba – S. Skogestad – M. Fikar – M. Hovd – T. A. Johansen – B. Rohaľ-Ilkiv: Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, 2011.
 9. M. Bakošová – M. Fikar: Riadenie procesov, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2008.
 10. M. Fikar: Dynamická optimalizácia procesov, STU v Bratislave a Slovenská e-akadémia, n. o., 2007.
 11. M. Huba – P. Bisták – M. Fikar: Systémy na riadenie výučby (LMS), Slovenská e-akadémia, n.o., 2007.
 12. M. Huba – P. Bisták – M. Fikar: Autori e-vzdelávania, Slovenská e-akadémia, n.o., 2007.
 13. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
 14. P. Švec – M. Fikar – J. Dzivák – L. Vozár: Základy práce v operačnom systéme Solaris, Michal Vaško, Prešov, 2005.
 15. J. MiklešM. Fikar: Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 2, STU Press, Bratislava, 2004.
 16. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control 2, STU Press, Bratislava, 2004.
 17. M. Bakošová – M. FikarĽ. Čirka: Základy automatizácie. Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003.
 18. J. MiklešM. Fikar: Process Modelling, Identification, and Control 1. Models and dynamic characteristics of continuous processes, STU v Bratislave, 2000.
 19. M. Fikar – M. Bakošová – M. Karšaiová – J. Maťko – A. Vasičkaninová – D. Lázničková: Metódy počítačového spracovania dát, Slovenská technická univerzita, zv. 1999, 1999.
 20. M. FikarJ. Mikleš: Identifikácia systémov, STU Press, Bratislava, 1999.
 21. J. MiklešM. Fikar: Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1. Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov., STU v Bratislave, 1999.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. S. Blažek – M. KvasnicaM. Fikar: Java-based Platform for Testing and Validation of Explicit Model Predictive Control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 110–114, 2012.
 2. M. Jelemenský – L. Petáková – R. PaulenM. Fikar: Dynamic optimization of emulsion polymerization reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 1–6, 2012.
 3. M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka – M. Herceg: Complexity Reduction in Explicit Model Predictive Control, V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Textbook, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 241–288, 2011.
 4. M. Kvasnica – I. Rauová – Š. Gyurki – M. Fikar: Least Invasive Stabilizing Correction of Arbitrary Controllers, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 13–15, 2011.
 5. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 MIMO Controller with Integral Action, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 7–12, 2011.
 6. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: Data Compression Techniques for Complexity Reduction in Explicit MPC, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Slovak University of Technology Press Bratislava, č. 7, str. 18–23, 2011.
 7. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: Globally Optimal Nonlinear Model Predictive Control Design, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 81–86, 2010.
 8. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Parametric Solution to Nonlinear Model Predictive Control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 87–92, 2010.
 9. M. Herceg – J. MiklešM. FikarM. KvasnicaĽ. Čirka: Real­-time 2DoF Control of a Quadruple Tank System with Integral Action, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 37–43, 2010.
 10. M. Kvasnica – F. J. Christophersen – M. Herceg – M. Fikar: Polynomial Approximation of Closed-Form MPC for Piecewise Affine Systems, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 105–112, 2010.
 11. M. Podmajerský – M. Fikar: Measurement-­based Run­-to­-run Optimisation of Hybrid Two­-stage Reactor System, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 6, str. 44–51, 2010.
 12. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Parametric Approach to Nonlinear Model Predictive Control, V Nonlinear Model Predictive Control, Editor(i): Magni, L. and Raimondo, D. M. and Allgoewer, F., Springer Berlin / Heidelberg, str. 381–389, 2009.
 13. Ľ. ČirkaM. Fikar: A Dynamical System Identification Toolbox, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 58–62, 2007.
 14. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Youla–Kučera Parameterisation Approach to LQ Tracking and Disturbance Rejection Problem, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 8–12, 2007.
 15. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: A Matlab Package for Dynamic Optimisation of Processes, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 52–57, 2007.
 16. M. Herceg – M. Fikar: Constrained Predictive Control of a Laboratory Servoengine, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 115–120, 2007.
 17. T. Hirmajer – M. Fikar: Open-Loop Optimal Control of a Hybrid System, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 45–51, 2007.
 18. M. Fikar: Decoupling Control. Part 6.43: Control Systems, Robotics and Automation, V Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Editor(i): H. Unbehauen, EOLSS Publishers, Oxford, UK, 2004.
 19. M. Fikar – B. Chachuat – M. A. Latifi: Dynamic Optimisation of the Aeration in a Small-Size Alternating Activated Sludge Processes, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 136–141, 2004.
 20. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Design of a predictive controller based on pole-placement, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 131–135, 2004.
 21. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Self-tuning LQ control of a chemical reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 125–130, 2004.
 22. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller and the plant, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 38–44, 2002.
 23. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 33–37, 2002.
 24. U. Halldorsson – M. Fikar – H. Unbehauen: Multirate approach to nonlinear predictive control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 22–25, 2002.
 25. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Solving LMI problems using LMI control toolbox, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 16–21, 2002.
 26. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Robust control of a CSTR via static output feedback: An LMI approach, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 11–15, 2002.

Článok v časopise

 1. A. R. Gottu Mukkula – M. Mateáš – M. FikarR. Paulen: Robust multi-stage model-based design of optimal experiments for nonlinear estimation. Computers & Chemical Engineering, zv. 155, str. 107499, 2021.   arXiv
 2. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry. Computers & Chemical Engineering, zv. 153, str. 107437, 2021.   arXiv
 3. Z. Kovacs – J. Števek – M. Fikar – P. Czermak: Kinetic behavior of soluble Pectinex Ultra SP-L converting sucrose into fructo-oligosaccharides in batch and continuous fashion. Progress in Agricultural Engineering Sciences, č. 1, zv. 16, str. 81–97, 2020.
 4. R. PaulenM. Fikar: Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin’s minimum principle and set-membership adaptation. Computers & Chemical Engineering, zv. 128, str. 488–495, 2019.
 5. R. PaulenM. Fikar: Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization. Industrial & Engineering Chemistry Research, č. 30, zv. 58, str. 13508–13516, 2019.
 6. A. Sharma – R. ValoM. KalúzR. PaulenM. Fikar: Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, zv. 76, str. 155–164, 2019.
 7. J. HolazaM. Klaučo – J. Drgoňa – J. OravecM. KvasnicaM. Fikar: MPC-Based Reference Governor Control of a Continuous Stirred-Tank Reactor. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, str. 289–299, 2018.
 8. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Gomola: A Parametric Programming Approach to Automated Integrated Circuit Design. IEEE Transactions on Control Systems Technology, č. 4, zv. 26, str. 1180–1191, 2018.
 9. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Modeling and optimal operation of batch closed-loop diafiltration processes. Chemical Engineering Research and Design, zv. 122, str. 198–210, 2017.
 10. L. Dubinyová – M. Jablonský – Š. Varga – M. Fikar – S. Katuščák: Cellulose Materials Identification? The Effect of Dimensionality of Colour Photography Data. BioResources, č. 3, zv. 10, str. 71–86, 2016.
 11. M. Jelemenský – D. Pakšiová – R. Paulen – M. A. Latifi – M. Fikar: Combined Estimation and Optimal Control of Batch Membrane Processes. Processes, č. 4, zv. 4, 2016.
 12. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal control of diafiltration processes in the presence of membrane fouling. Computers & Chemical Engineering, zv. 91, str. 343–351, 2016.
 13. M. Honek – M. Kvasnica – A. Szűcs – P. Šimončič – M. Fikar – B. Rohaľ-Ilkiv: A low-complexity explicit MPC controller for AFR control. Control Engineering Practice, č. 60, str. 118–127, 2015.
 14. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Operation of Multi-Component Batch Diafiltration. Computers & Chemical Engineering, zv. 83, str. 131–138, 2015.
 15. M. Kalúz – J. García-Zubía – M. FikarĽ. Čirka: A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories. IEEE Transactions on Learning Technologies, č. 3, zv. 8, str. 299–310, 2015.
 16. R. Paulen – M. Jelemenský – Z. Kovacs – M. Fikar: Economically optimal batch diafiltration via analytical multi-objective optimal control. Journal of Process Control, zv. 28, str. 73–82, 2015.
 17. A. Sharma – M. Fikar – M. Bakošová: Comparative study of Time Optimal Controller with PID Controller for a Continuous Stirred Tank Reactor. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 8, str. 27–33, 2015.
 18. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Analysis of optimal operation of a fed-batch emulsion copolymerization reactor used for production of particles with core–shell morphology. Computers & Chemical Engineering, zv. 66, str. 233–243, 2014.
 19. M. Kvasnica – J. Hledík – I. Rauová – M. Fikar: Complexity reduction of explicit model predictive control via separation. Automatica, č. 6, zv. 49, str. 1776–1781, 2013.
 20. R. Paulen – M. Jelemenský – M. Fikar – Z. Kovacs: Optimal balancing of temporal and buffer costs for ultrafiltration/diafiltration processes under limiting flux conditions. Journal of Membrane Science, zv. 444, str. 87–95, 2013.
 21. M. Podmajerský – M. Fikar – B. Chachuat: Measurement-based optimization of batch and repetitive processes using an integrated two-layer architecture. Journal of Process Control, č. 7, zv. 23, str. 943–955, 2013.
 22. G. Foley – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Comments on “Diafiltration under condition of quasi-constant membrane surface concentration” by R. Field [J. Membr. Sci. 383 (1–2) (2011) 301–302]. Journal of Membrane Science, zv. 390-391, str. 285–285, 2012.
 23. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Virtual and Remote Laboratories in Process of Control Education. International Journal of Online Engineering, č. 1, zv. 8, str. 8–13, 2012.
 24. M. KvasnicaM. Fikar: Clipping-Based Complexity Reduction in Explicit MPC. IEEE Transactions on Automatic Control, č. 7, zv. 57, str. 1878–1883, 2012.
 25. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Optimal feeding strategy of diafiltration buffer in batch membrane processes. Journal of Membrane Science, zv. 411-412, str. 160–172, 2012.
 26. J. Števek – A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar – Š. Kozák: Two steps piecewise affine identification of nonlinear systems. Archives of Control Sciences, č. 4, zv. 22, str. 371–388, 2012.
 27. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Remote Experiment in Control Education. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 50–54, 2011.
 28. M. Kvasnica – J. Löfberg – M. Fikar: Stabilizing polynomial approximation of explicit MPC. Automatica, č. 10, zv. 47, str. 2292–2297, 2011.
 29. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Process optimization of diafiltration with time-dependent water adding for albumin production. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, č. 8, zv. 50, str. 815–821, 2011.
 30. R. Paulen – G. Foley – M. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Minimizing the process time for ultrafiltration/diafiltration under gel polarization conditions. Journal of Membrane Science, č. 1-2, zv. 380, str. 148–154, 2011.
 31. I. Rauová – R. ValoM. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Implementation of Explicit MPC Using PLC. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 67–72, 2011.
 32. M. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Dynamic Optimization of Batch Diafiltration Processes. Journal of Membrane Science, č. 1-2, zv. 355, str. 168–174, 2010.
 33. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model predictive control of a CSTR: A hybrid modeling approach. Chemical papers, č. 3, zv. 64, str. 301–309, 2010.
 34. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Hybrid System: Emulsion Polymerization Reaction. Journal of Cybernetics and Informatics, zv. 10, str. 31–40, 2010.
 35. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Dynamic Optimisation of Batch Processes by Integrated Two-Time-Scale Scheme. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 3, str. 38–56, 2010.
 36. M. Čižniar – M. Podmajerský – T. Hirmajer – M. Fikar – M. A. Latifi: Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic systems. Chemical Papers, č. 3, zv. 63, str. 274–283, 2009.
 37. M. FikarĽ. Čirka: E-Learningový predmet Identifikácia. Transfer inovácií, č. 14, str. 9–12, 2009.
 38. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Minimum-time predictive control of a servo engine with deadzone. Control Engineering Practice, č. 60, str. 1349–1357, 2009.
 39. M. Herceg – M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka: Real-time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 36–42, 2009.
 40. Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Mathematical modeling of diafiltration. Hungarian Journal of Industrial Chemistry, č. 2, zv. 37, str. 159–164, 2009.
 41. R. PaulenM. Fikar – M. Čižniar – M. A. Latifi: Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 71–78, 2009.
 42. M. Podmajerský – M. Fikar: On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 77–83, 2009.
 43. R. Tiňo – M. Fikar – V. Burčík: Komunikačné nástroje a informačný systém projektu KnihaSK. Knižnica, č. 6-7, zv. 9, str. 16–19, 2008.
 44. Ľ. ČirkaM. Fikar: A Toolbox for Recursive Identification of Dynamical Systems. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 44–47, 2007.
 45. M. Herceg – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-Time Predictive Control of a Servo Engine. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 124–130, 2007.
 46. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Stabilizing Predictive Control of Fuzzy Systems Described by Takagi-Sugeno Models. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 105–111, 2007.
 47. T. Hirmajer – M. Čižniar – M. Fikar: Application of a dynamic optimization method to solve optimal control problems. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 57–62, 2007.
 48. T. Hirmajer – M. Fikar: Dynamic Optimization of a Hybrid Coupled Tanks System. Journal of Electrical Engineering, č. 3, zv. 57, str. 167–172, 2006.
 49. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Two-Stage Reactor System. Chemical Papers, č. 5, zv. 60, str. 381–387, 2006.
 50. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimálne riadenie sústavy chemických reaktorov. AT&P Journal, č. 11, zv. 13, str. 69–72, 2006.
 51. Ľ. ČirkaM. Fikar: Adaptívne LQ riadenie laboratórneho výmenníka tepla. AT&P Journal, č. 12, zv. 12, str. 73–75, 2005.
 52. M. Fikar – B. Chachuat – M. A. Latifi: Optimal Operation of Alternating Activated Sludge Processes. Control Engineering Practice, č. 7, zv. 13, str. 853–861, 2005.
 53. U. Halldorsson – M. Fikar – H. Unbehauen: Nonlinear predictive control with multirate optimisation step lengths. IEE Proceedings - Control Theory and Applications, č. 3, zv. 152, str. 273–285, 2005.
 54. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimálne riadenie systémov s hybridnou dynamikou. AT&P Journal, č. 12, zv. 12, str. 81–84, 2005.
 55. M. Bakošová – M. FikarĽ. Čirka: Nové prístupy k vyučovaniu základov automatizácie a riadenia procesov. AT&P Journal, č. 11, zv. 10, str. 17–19, 2003.
 56. Š. Kožka – J. MiklešM. Fikar: An iterative identification based on the Youla-Kucera parameterisation without model reduction. Archives of Control Sciences, č. 1, zv. 13, str. V.17, 2003.
 57. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 optimálne riadenie chemického reaktora. AT&P Journal, č. 11, zv. 10, str. 92–94, 2003.
 58. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller and the plant. Journal of Electrical Engineering, č. 5-6, zv. 53, str. 126–131, 2002.
 59. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller. Kybernetika, č. 4, zv. 38, str. 469–478, 2002.
 60. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar – J. Jančich: Využitie YK parametrizácie v adaptívnom LQ riadení laboratórneho chemického reaktora. AT&P Journal, č. 11, zv. 9, str. 82–83, 2002.
 61. M. Fikar: Informačné technológie pre vzdelávanie. AT&P Journal, č. 11, zv. 9, str. 5, 2002.
 62. M. Fikar – H. Unbehauen: Youla-Kučera design of decoupled control systems. International Journal of Control, č. 3, zv. 75, str. 213–218, 2002.
 63. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Adaptívne LQ riadenie CSTR s využitím YK parametrizácie regulátora a modelu objektu. AT&P Journal, č. 11, zv. 8, str. 57–59, 2001.
 64. A. Rusnák – M. Fikar – M. A. Latifi – A. Mészáros: Receding Horizon Iterative Dynamic Programming with Discrete Time Models. Computers & Chemical Engineering, č. 1, zv. 25, str. 161–167, 2001.
 65. M. Fikar – V. Kučera: On minimum finite length control problem. International Journal of Control, č. 2, zv. 73, str. 152–158, 2000.
 66. M. Fikar – M. A. Latifi – J. Corriou – Y. Creff: CVP-Based Optimal Control of an Industrial Depropanizer Column. Computers & Chemical Engineering, zv. 24, str. 909–915, 2000.
 67. M. Fikar – S. Engell – P. Dostál: Design of Predictive LQ Controller. Kybernetika, č. 4, zv. 35, str. 459–472, 1999.
 68. M. Fikar – M. A. Latifi – Y. Creff: Optimal Changeover Profiles for an Industrial Depropanizer. Chemical Engineering Science, č. 13-14, zv. 53, str. 2715–2720, 1999.
 69. A. Rusnák – M. FikarA. Mészáros: Receding Horizon Control Using Modified Iterative Dynamic Programming and Neural Network Models. Computers & Chemical Engineering, č. S, zv. 23, str. S297–S300, 1999.
 70. M. Fikar – M. A. Latifi – F. Fournier – Y. Creff: Application of Iterative Dynamic Programming to Optimal Control of a Distillation Column. Canadian Journal of Chemical Engineering, č. 12, zv. 76, str. 110–117, 1998.
 71. M. Fikar – M. A. Latifi – F. Fournier – Y. Creff: CVP versus IDP in Dynamic Optimisation of a Distillation Column. Computers & Chemical Engineering, č. S, zv. 22, str. 625–628, 1998.
 72. F. Fournier – M. Fikar – M. A. Latifi: Control Vector Parametrization in Optimal Control of a Batch Electrochemical Reactor. Chemical & Biochemical Engineering Quarterly, zv. 12, str. 81–85, 1998.
 73. M. Fikar – S. Engell: Receding horizon predictive control based upon Youla-Kucera parametrisation. European Journal of Control, č. 4, zv. 3, str. 304–316, 1997.
 74. K. Najim – A. Rusnák – A. MészárosM. Fikar: Constrained Long-Range Predictive Control Based on Artificial Neural Networks. International Journal of Systems Science, č. 12, zv. 28, str. 1211–1226, 1997.
 75. A. Rusnák – M. Fikar – K. Najim – A. Mészáros: Generalized Predictive Control Based on Neural Networks. Neural Processing Letters, č. 2, zv. 4, str. 107–112, 1996.

Príspevok na konferencii

 1. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based Design of Inferential Sensors for an Industrial Depropanizer Column with Data Pre-treatment Analysis. Editor(i): Mário Mihaľ, V 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 200, 2022.
 2. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Support Vector Machine-based Design of Multi-model Inferential Sensors. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1045–1050, 2022.
 3. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column. V Advanced Process Modelling Forum 18-19 October 2022, 2022.
 4. A. Ahmad – R. PaulenR. ValoM. Fikar – S. Engell: Experimental validation of iterative real-time optimization for a continuously operated membrane separation pilot plant. V ECCE 13 & ECAB 6 - 13th European Congress of Chemical Engineering & 6th European Congress of Applied Biotechnology - Book of Abstracts, DECHEMA e.V., str. 499–500, 2021.
 5. R. Dyrska – R. Mitze – M. FikarM. Kvasnica – M. Mönnigmann: Skipping Optimization Problems in Nonlinear Model Predictive Control by Exploiting Saturation. Editor(i): R. Paulen, M. Fikar and J. Oravec, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 48–48, 2021.
 6. M. FikarM. FurkaM. HorváthováK. KišM. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
 7. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data Treatment of Industrial Measurements: From Online to Inferential Sensors. Editor(i): R. Paulen, M. Fikar and J. Oravec, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 52–53, 2021.
 8. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Data-based Industrial Soft-sensor Design via Optimal Subset Selection. Editor(i): Metin Türkay, Rafiqul Gani, V 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 31, str. 1247–1252, 2021.
 9. A. R. Gottu Mukkula – P. Valiauga – M. FikarR. Paulen – S. Engell: Experimental Real Time Optimization of a Continuous Membrane Separation Plant. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11967–11974, 2020.     arXiv
 10. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11520–11525, 2020.
 11. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: ELab: A Lightweight SCADA System for Control Engineering Research and Education. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 17469–17474, 2020.
 12. Y. Lohr – M. KlaučoM. Fikar – M. Mönnigmann: Machine Learning Assisted Solutions of Mixed Integer MPC on Embedded Platforms. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, 2020.
 13. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors. Editor(i): Sauro Pierucci, Flavio Manenti, Giulia Luisa Bozzano, Davide Manca, V 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 30, str. 1213–1218, 2020.
 14. R. Bousbia-Salah – F. Lesage – M. Fikar – M. A. Latifi: Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor. Editor(i): Anton A. Kiss, Edwin Zondervan, Richard Lakerveld, Leyla Özkan, V 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 29, str. 1345–1350, 2019.
 15. W. Daosud – P. Kittisupakorn – M. Fikar – S. Lucia – R. Paulen: Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach. Editor(i): Anton A. Kiss, Edwin Zondervan, Richard Lakerveld, Leyla Özkan, V 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 29, str. 571–576, 2019.
 16. M. Fikar: Optimal Control of Membrane Processes. V Process Systems Engineering (PSE) Asia, Chulalongkorn Unviersity, Bangkok, Thajsko, str. 6–6, 2019.
 17. M. KalúzM. KlaučoĽ. ČirkaM. Fikar: Flexy2: A Portable Laboratory Device for Control Engineering Education. V 12th IFAC Symposium Advances in Control Education, str. 159–164, 2019.
 18. M. Mojto – K. Ľubušký – M. FikarR. Paulen: Design of Data-based Inferential Sensors for Industrial Depropanizer Column. Editor(i): G. Léonard and F. Logist, V Computer Aided Process Engineering, CAPE Forum, str. 12–13, 2019.
 19. M. Mojto – K. Ľubušký – R. PaulenM. Fikar: Advanced Process Control of a Depropanizer Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 20. M. MojtoR. Paulen – K. Ľubušký – M. Fikar: Modelling and Analysis of Control Pairings of an Industrial Depropanizer Column. V Advanced Process Modelling Forum 26-27 March 2019, str. 5–6, 2019.
 21. P. BakaráčM. KlaučoM. Fikar: Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ, and MPC Control. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, V 2018 Cybernetics & Informatics (K&I), Slovak Chemical Library, Bratislava, Lazy pod Makytou, Slovakia, zv. 29, 2018.
 22. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Flexy: An Open-source Device for Control Education. Editor(i): Cardoso, A., V 13th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing, Nova Gráfica, Univesrity of the Azores, Ponta Delgada, Portugal, str. 37–42, 2018.
 23. R. PaulenM. Fikar: Dual robust control of batch processes based on optimality-conditions parameterization. V Preprints, 10th IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes Shenyang, Liaoning, China, July 25-27, 2018, Elsevier, str. 768–773, 2018.
 24. R. Paulen – A. Sharma – M. Fikar: Dynamic Real-time Optimization of Batch Membrane Processes using Pontryagin’s Minimum Principle. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 1045–1050, 2018.
 25. A. Sharma – R. ValoM. KalúzR. PaulenM. Fikar: Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process. V Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, Vienna, Austria, February 21-23, 2018, str. 869–874, 2018.
 26. R. Bousbia-Salah – F. Lesage – M. Fikar – M. A. Latifi: Closed-loop Dynamic Optimization of a Polymer Grafting Batch Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 376–379, 2017.
 27. M. Fikar: Optimálne riadenie vsádzkových membránových procesov. Editor(i): Zdeněk Palatý, V Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, Česká membránová platforma, z.s, 2017.
 28. M. Jelemenský – M. FikarR. Paulen: Time-Optimal Operation of Membrane Processes in the Presence of Fouling with Set-Membership Parameter Estimation. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 4776–4781, 2017.
 29. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal Batch Diafiltration under Fouling and Limiting Flux Conditions. V 10th World Congress of Chemical Engineering, zv. 10, 2017.
 30. M. KalúzĽ. ČirkaR. ValoM. Fikar: Lab of Things: A Network-Based I/O Services for Laboratory Experimentation. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 14028–14033, 2017.
 31. J. Oravec – D. Pakšiová – M. Bakošová – M. Fikar: Soft-Constrained Alternative Robust MPC: Experimental Study. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11877–11882, 2017.
 32. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Optimal Operation of Nanofilter Based Diafiltration Processes Using Experimental Permeation Models. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 185–190, 2017.
 33. M. Jelemenský – M. KlaučoR. Paulen – J. Lauwers – F. Logist – J. Van Impe – M. Fikar: Time-Optimal Control and Parameter Estimation of Diafiltration Processes in the Presence of Membrane Fouling. V 11th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems, zv. 11, str. 242–247, 2016.
 34. D. Pakšiová – M. Fikar – S. Skogestad: Modeling of Carbon Dioxide Removal using Membrane Contactors. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
 35. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Estimation of membrane fouling parameters for concentrating lactose using nanofiltration. Editor(i): Zdravko Kravanja, Miloš Bogataj, V 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Portorož, Slovenia, zv. 26, str. 151–156, 2016.
 36. A. Sharma – M. Jelemenský – R. ValoM. KalúzM. Fikar: Process Control Education using a Laboratory Separation Process. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 4–9, 2016.
 37. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 236–241, 2016.
 38. J. Števek – S. Katuščák – M. Fikar – L. Dubinyová: An automatic identification of wood materials from color images. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
 39. J. Drgoňa – M. KlaučoR. Valo – J. Bendžala – M. Fikar: Model Identification and Predictive Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2015.
 40. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal Operation of Diafiltration Processes in the Presence of Fouling. Editor(i): Krist V. Gernaey and Jakob K. Huusom and Rafiqul Gani, V 12th International Symposium on Process Systems Engineering And 25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Copenhagen, Denmark, str. 1577–1582, 2015.
 41. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Multi-Objective Optimization of Batch Dialfiltration Processes in the Presence of Membrane Fouling. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 84–89, 2015.
 42. J. OravecM. KalúzĽ. Čirka – M. Bakošová – M. Fikar: WebPIDDESIGN for Robust PID Controller Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 393–399, 2015.
 43. J. OravecM. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar – M. Bakošová: WebPIDDESIGN – Software for PID Controller Design Management. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 3020–3025, 2015.
 44. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Modelling and Optimal Control of Membrane Process with Partial Recirculation. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 90–95, 2015.
 45. M. Fikar: Modelling, Control, and Optimisation of Membrane Processes. Editor(i): Ivo Petráš, Igor Podlubny, Ján Kačur, Radim Farana, V Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference, Velke Karlovice, Czech Republic, str. 109–114, 2014.
 46. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Control of Batch Multi-Component Diafiltration Processes. Editor(i): Jirí Jaromír Klemeš, Petar Sabev Varbanov, Peng Yen Liew, V 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, zv. 2014, str. 553–558, 2014.
 47. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-optimal Diafiltration in the Presence of Membrane Fouling. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 4897–4902, 2014.
 48. M. KalúzĽ. ČirkaR. ValoM. Fikar: ArPi Lab: A Low-cost Remote Laboratory for Control Education. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, 2014.
 49. M. Klaučo – S. Blažek – M. KvasnicaM. Fikar: Mixed-Integer SOCP Formulation of the Path Planning Problem for Heterogeneous Multi-Vehicle Systems. V European Control Conference 2014, Strasbourg, France, str. 1474–1479, 2014.
 50. M. Klaučo – M. Jelemenský – R. ValoM. Fikar: Identification and Control of a Laboratory Distillation Column. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, D. Rosinová, V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika '14, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Oščadnica, zv. 27, 2014.
 51. J. Števek – M. Fikar: A heuristic approach for complexity reduction in explicit MPC - border based technique. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, D. Rosinová, V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika '14, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Oščadnica, zv. 27, 2014.
 52. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Vrbický: An Application of Multi-parametric Programming in Integrated Circuit Automation (Slotting Problem). V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 10275–10280, 2014.
 53. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: New Features in Random Assignment - Module for LMS Moodle. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–6, 2013.
 54. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: Virtual Laboratories for Control Education. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–5, 2013.
 55. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: On-line Remote Control of MATLAB Simulations Based on Asynchronous Communication Model. Editor(i): Petr Byron, V 21th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2013, ICT Prague Press, str. 1–6, 2013.
 56. J. Drgoňa – M. KvasnicaM. KlaučoM. Fikar: Explicit Stochastic MPC Approach to Building Temperature Control. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 6440–6445, 2013.
 57. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Batch Ultrafiltration with Diafiltration under Limiting Flux Conditions. V Desalination using membrane technology, Elsevier, č. 1, zv. 1, 2013.
 58. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Diluant Addition for Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 415–420, 2013.
 59. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 3384–3389, 2013.
 60. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Control of Batch Diafiltration Processes. V IEEE Multi-Conference on Systems and Control, Hyderabad, India, str. 734–739, 2013.
 61. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Water Utilization in Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. V Permea 2013 - Proceedings of the 6th Membrane Conference of the Visegad Countries, str. 27–27, 2013.
 62. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Simplifying the Implementation of Remote Laboratories in Educational Environments Using Industrial Hardware. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 522–527, 2013.
 63. M. Kalúz – J. García-Zubía – P. Orduña – M. FikarĽ. Čirka: Sharing Control Laboratories by Remote Laboratory Management System WebLab-Deusto. Editor(i): Sebastián Dormido, V Proceedings of 10th IFAC Symposium on Advances in Control Education, International Federation of Automatic Control, Sheffield, UK, zv. 10, str. 345–350, 2013.
 64. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar – J. Drgoňa: Explicit MPC of LPV Systems in the Controllable Canonical Form. V 2013 European Control Conference, str. 1035–1040, 2013.
 65. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Dynamic optimization of semi-batch emulsion copolymerization reactor for styrene/butyl acrylate in the presence of a chain transfer agent. Editor(i): Andrzej Kraslawski and Ilkka Turunen, V 23rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands, zv. 32, str. 721–726, 2013.
 66. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Optimal feeding of emulsion polymerization reactor for styrene and butyl acrylate copolymerization. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 427–432, 2013.
 67. R. Paulen – M. Villanueva – M. Fikar – B. Chachuat: Guaranteed Parameter Estimation in Nonlinear Dynamic Systems using Improved Bounding Techniques. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 4514–4519, 2013.
 68. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar: Towards a dominant-polytope complexity reduction in Explicit MPC. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 124–129, 2013.
 69. M. Fikar – K. Kostúr: Optimal Process Control. V Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference, Podbanske, Slovakia, str. 153–172, 2012.
 70. M. Jelemenský – L. Petáková – R. PaulenM. Fikar: Comparative Study in Dynamic Optimization of Emulsion Polymerization Reactor. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C013b – 1–C013b – 11, 2012.
 71. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Advances in Online Courses on Process Control. Editor(i): Pakshin, Pavel, V Proceedings of 9th IFAC Symposium Advances in Control Education, IFAC - PapersOnline, Resort Automobilist, Russia, č. 1, zv. 9, str. 235–240, 2012.
 72. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: On-line Matlab-based Educational Tools for Process Control Related Courses. V 20th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Bratislava 2012, RT Systems, s.r.o., str. 35–35, 2012.
 73. Z. Kovacs – R. PaulenM. Fikar – G. Foley – P. Czermak: How to tune up the performance of your UF/DF process. V Informationstag Membrantechnik - Membranverfahren in der Biotechnologie, Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V., Theodor-Heuss-Alle 25, 60486 Frankfurt, str. 17–17, 2012.
 74. M. Kvasnica – R. Gondhalekar – M. Fikar: A hierarchical design methodology for implementing safety-critical constrained controllers with guaranteed stability and failure detection. V IEEE Conference on Decision and Control, Maui, Hawaii, str. 1214–1219, 2012.
 75. M. Kvasnica – R. Gondhalekar – A. Szűcs – M. Fikar: Stabilizing Refinement of Low-Complexity MPC Controllers. V Preprints of 4th IFAC Nonlinear Model Predictive Control Conference, str. 400–405, 2012.
 76. M. Kvasnica – J. Hledík – M. Fikar: Reducing the Memory Footprint of Explicit MPC Solutions by Partial Selection. V IEEE Conference on Decision and Control, Maui, Hawaii, str. 4537–4542, 2012.
 77. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Dynamic Simulation of Hybrid Differential Algebraic Systems Using GPROMS: Case Study in Emulsion Polymerization. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C013a – 1–C013a – 14, 2012.
 78. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time Optimal Control of Batch Membrane Processes. Editor(i): Kozák, Š, Kozáková, A., Rosinová, A., V Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, STU v Bratislave, 2012.
 79. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-optimal batch diafiltration. V 8th International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2012 Singapore, 10-13 July 2012, str. 804–809, 2012.
 80. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: Optimal Piecewise Affine Approximations of Nonlinear Functions Obtained from Measurements. V 4th IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems, Eindhoven, Netherlands, str. 160–165, 2012.
 81. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: Fitting Data With PWA Functions Defined Over Voronoi Cells. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2012.
 82. A. Szűcs – M. Kvasnica – J. Števek – M. Fikar: Optimal Fitting of Data by PWA Functions of Fixed Complexity. Editor(i): P. Varbanov, H. L. Lam, A. Nemet, J. Klemeš, V Proceedings of the International CAPE Forum 2012, Press of the University of Pannonia, str. 46–46, 2012.
 83. J. Števek – A. Szűcs – M. Kvasnica – Š. Kozák – M. Fikar: Smart technique for identifying hybrid systems. Editor(i): Anikó Szakál, V Proceedings of IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, IEEE, zv. 10, str. 383–388, 2012.
 84. Ľ. ČirkaM. Fikar: LMS Moodle v2.0 - Random Assignment. Editor(i): Sojka, P., Kviza, M., V Sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2011, Muni Press, str. 133–138, 2011.
 85. Ľ. ČirkaM. Fikar – A. Vasičkaninová: Add-on Module for the Moodle Learning Management System. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–5, 2011.
 86. J. Jäschke – M. Fikar – S. Skogestad: Self-Optimizing Invariants in Dynamic Optimization. V Proceedings of the 50th CDC and ECC, Orlando, Florida, str. 7753–7758, 2011.
 87. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Virtual Laboratory of Process Control. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 348–351, 2011.
 88. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Remote Control Software for Thermo-Optical Plant. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 587–592, 2011.
 89. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Virtual and Remote Laboratories in Education Process at FCFT STU. Editor(i): Michael E. Auer, Mikuláš Huba, V Proceedings of the 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning, International Association of Online Engineering, Kirchengasse 10/200, A-1070, Wien, Austria, Piešťany, Slovakia, str. 134–139, 2011.
 90. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: MATLAB Tool for Identification of Nonlinear Systems. Editor(i): Petr Byron, V 19th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2011, Humusoft s.r.o., str. 62–62, 2011.
 91. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Explicit Minimum-Time Controllers for Fuzzy Systems. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 287–292, 2011.
 92. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Robust Explicit Time-Optimal Control of PWA Systems with Parametric Uncertainties. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 295–300, 2011.
 93. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Real-Time Implementation of Model Predictive Control Using Automatic Code Generation. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 311–316, 2011.
 94. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Separation Functions used in Simplification of Explicit MPC Feedback Laws. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 303–308, 2011.
 95. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Simplification of Explicit MPC Feedback Laws via Separation Functions. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 5383–5388, 2011.
 96. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Automated Piecewise Affine Approximation of Nonlinear Systems. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 319–326, 2011.
 97. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Automatic Derivation of Optimal Piecewise Affine Approximations of Nonlinear Systems. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 8675–8680, 2011.
 98. R. PaulenM. Fikar: Tighter Convex Relaxations for Global Optimization Using alphaBB Based Approach. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 537–542, 2011.
 99. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-optimal diafiltration under gel polarization conditions. V ICOM 2011 - Book of abstracts, str. 379–380, 2011.
 100. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Dynamic Optimization of Diafiltration Process for Albumin Production. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 329–334, 2011.
 101. R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs – P. Czermak: Optimal Control of Diafiltration Process for Albumin Production. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 14007–14012, 2011.
 102. M. Paulovič – M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Safety Verification of Rule-Based Controllers. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 278–283, 2011.
 103. M. Podmajerský – M. Fikar: Real-time Dynamic Optimisation by Integrated Two-Time-Scale Scheme. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 543–551, 2011.
 104. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Run-to-run Optimisation of Batch Processes with In-batch Controller. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 337–342, 2011.
 105. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Integrated Two-Time-Scale Scheme for Real-time Optimisation of Batch Processes. V Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, str. 11405–11410, 2011.
 106. I. Rauová – M. KvasnicaM. Fikar: Separating Functions for Complexity Reduction of Explicit Model Predictive Control. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 427–433, 2011.
 107. I. Rauová – R. ValoM. KvasnicaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Fan Heater via PLC. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 388–393, 2011.
 108. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: MATLAB Toolbox for Automatic Approximation of Nonlinear Functions. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 119–124, 2011.
 109. A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar: A Memory-Efficient Representation of Explicit MPC Solutions. V Proceedings of the 50th CDC and ECC, Orlando, Florida, str. 1916–1921, 2011.
 110. Ľ. Čirka – M. Bakošová – M. KvasnicaM. Fikar: Internet Module for Process Modelling and Simulation. V Principia Cybernetica 2010, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Česká republika, str. 22–26, 2010.
 111. Ľ. ČirkaM. KalúzM. KvasnicaM. Fikar: Virtual Laboratory. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C029a - 1–C029a - 8, 2010.
 112. M. Fikar: Optimal operation of dynamic processes. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 3–15, 2010.
 113. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: MATLAB Builder JA in Control Engineering Education at FCFT STU. V Technical Computing Bratislava 2010, RT Systems, s.r.o., zv. 18, str. 053_1–053_5, 2010.
 114. M. KvasnicaM. Fikar: Advances in Real-Time Model Predictive Control. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C012a-1–C012a-19, 2010.
 115. M. KvasnicaM. Fikar: Design and Implementation of Model Predictive Control using Multi-Parametric Toolbox and YALMIP. V Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, Yokohama, Japan, str. 999–1004, 2010.
 116. M. KvasnicaM. Fikar: Performance-Lossless Complexity Reduction in Explicit MPC. V Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control 2010, str. 5270–5275, 2010.
 117. M. Kvasnica – J. Löfberg – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Low-Complexity Polynomial Approximation of Explicit MPC via Linear Programming. V Proceedings of the American Control Conference, Baltimore, USA, str. 4713–4718, 2010.
 118. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Real-time Implementation of MPC on Low-cost Hardware. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C116a-1–C116a-11, 2010.
 119. M. Kvasnica – I. Rauová – M. Fikar: Automatic Code Generation for Real-Time Implementation of Model Predictive Control. V Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, Yokohama, Japan, str. 993–998, 2010.
 120. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Optimization-Based Automatic Derivation of Hybrid Approximations. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 55–55, 2010.
 121. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-Optimal Diafiltration Process: Dynamic Optimization Approach. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 91–92, 2010.
 122. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Hybrid System: Emulsion Polymerization Reaction. Editor(i): Kozák, Š., Kozáková, A., Rosinová, D., V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika, Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 2010.
 123. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of Emulsion Polymerization Process. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C023a-1–C023a-11, 2010.
 124. R. PaulenM. Fikar – M. A. Latifi: Dynamic Optimization of a Polymerization Reactor. V 18th Mediterranean Conference on Control and Automation, Marrakech, Morocco, str. 733–738, 2010.
 125. R. Paulen – Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Dynamic Optimization of Batch Membrane Filtration Processes. V Permea 2010 - Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference of the Visegad Countries with Wider International Participation, str. 67–67, 2010.
 126. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Integrated Two-Time-Scale Scheme for Dynamic Real-Time Optimisation. V Proceedings of the 9th International Scientific - Technical Conference Process Control 2010, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C088a-1–C088a-14, 2010.
 127. M. Podmajerský – B. Chachuat – M. Fikar: Measurement-based Optimisation of Batch Process by Integrated Two-Time-Scale Scheme. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 93–93, 2010.
 128. Ľ. ČirkaM. Fikar: E-learning on System Identification. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 10th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, 2009.
 129. M. Herceg – M. KvasnicaM. FikarĽ. Čirka: Real-Time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 332–340, 2009.
 130. Z. Kovacs – M. Fikar – P. Czermak: Mathematical modeling of diafiltration. V Conference of Chemical Engineering, Pannonia University, Veszprem, str. 135–135, 2009.
 131. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Time Optimal Control of Fuzzy Systems: a Parametric Programming Approach. V Proceedings of the 28th IASTED Conference on Modelling, Identification and Control, str. 640-805.pdf, 2009.
 132. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Time-Optimal Control of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems. V Proceedings of the 10th European Control Conference, Budapest, Hungary, str. 916–921, 2009.
 133. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Robust Adaptive Minimum-Time Control of Piecewise Affine Systems. V Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control, str. 2454–2459, 2009.
 134. R. PaulenM. Fikar – M. Čižniar – M. A. Latifi: Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 86–92, 2009.
 135. M. Podmajerský – M. Fikar: On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 107–113, 2009.
 136. I. Rauová – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Laboratory Liquid Tanks System. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 304–308, 2009.
 137. Ľ. ČirkaM. FikarM. Kvasnica – M. Herceg: Experimental Identification – an Interactive Online Course. V Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Seoul, South Korea, str. 9812–9816, 2008.
 138. Ľ. ČirkaM. KvasnicaM. Fikar: WebLab Module for the Moodle Learning Management System. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 9th International Conference Virtual University 2008, E-academia Slovaca, Bratislava, str. fid000131.pdf, 2008.
 139. M. Čižniar – M. FikarM. Kvasnica – M. A. Latifi: Design of Globally Optimal Nonlinear Model Predictive Control. Editor(i): L. Magni, D. Raimondo, F. Allgoewer, V International Workshop on Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control, Pavia, Italy, str. PV3-1–PV3-8, 2008.
 140. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: Design of constrained nonlinear model predictive control based on global optimisation. Editor(i): Bertrand Braunschweig and Xavier Joulia, V 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands, zv. 25, str. 563–568, 2008.
 141. M. Čižniar – T. Hirmajer – M. Podmajerský – M. Fikar – M. A. Latifi: NMPC based on global optimisation. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. c025b-1–c025b-6, 2008.
 142. M. FikarĽ. Čirka – M. Herceg – M. Podmajerský: E-learning in Course Operating Systems. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 9th International Conference Virtual University 2008, E-academia Slovaca, Bratislava, str. fid000091.pdf, 2008.
 143. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Stabilization of an Inverted Pendulum via Fuzzy Explicit Predictive Control. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C021_b-1–C021_b-5, 2008.
 144. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Parametric Approach to Nonlinear Model Predictive Control. Editor(i): L. Magni, D. Raimondo, F. Allgoewer, V International Workshop on Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control, Pavia, Italy, str. PI1-1–PI1-8, 2008.
 145. M. Herceg – J. MiklešM. FikarM. KvasnicaĽ. Čirka: Real-time 2DoF Control of a Quadruple Tank System with Integral Action. V Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Seoul, South Korea, str. 8666–8671, 2008.
 146. T. Hirmajer – M. Čižniar – M. Fikar – E. Balsa-Canto – J. R. Banga: Brief Introduction To DOTcvp - Dynamic Optimization Toolbox. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C011a, 2008.
 147. T. Hirmajer – M. Fikar – E. Balsa-Canto – J. R. Banga: Application of a control vector parameterization method using an interior point algorithm. Editor(i): Bruzzone L., V Proceedings of the Fifth IASTED International Conference Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, ACTA Press, Innsbruck, str. 122–127, 2008.
 148. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model Predictive Control of a CSTR: a Hybrid Modelling Approach. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C021_a-1–C021_a-9, 2008.
 149. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Adaptive Model Predictive Control of Piecewise Affine Systems. Editor(i): L. Magni, D. Raimondo, F. Allgoewer, V International Workshop on Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control, Pavia, Italy, str. PIV3-1–PIV3-8, 2008.
 150. M. Kvasnica – F. J. Christophersen – M. Herceg – M. Fikar: Polynomial Approximation of Closed-form MPC for Piecewise Affine Systems. V Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Seoul, South Korea, str. 3877–3882, 2008.
 151. M. Podmajerský – M. Fikar: Measurement-based Run-to-run Optimisation of Hybrid Two-stage Reactor System. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C025a – 1–C025a – 11, 2008.
 152. I. Rauová – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-Time Model Predictive Control of a Laboratory Liquid Tanks System. V Proceedings of the 16th Annual Conference Technical Computing Prague 2008, Kongresové centrum ČVUT Praha, str. 89–95, 2008.
 153. M. Bakošová – M. FikarĽ. Čirka: E-learning in Process Control Education. V Proceedings of European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Copenhagen, str. CD ROM 1015.pdf, 2007.
 154. M. Bakošová – M. FikarĽ. Čirka: E-learning in Course on Process Control. Editor(i): Sedláček, J., V Sborník příspěvku konference a souteže eLearning 2007, Gaudeamus, str. 191–197, 2007.
 155. Ľ. Čirka – M. Bakošová – M. Fikar – M. Herceg: Dynamic Simulations of Chemical Processes via the MATLAB Web Server. V Proceedings of the 15th Annual Conference Technical Computing Prague 2007, Kongresové centrum ČVUT Praha, str. 34–34, 2007.
 156. Ľ. ČirkaM. Fikar: A Dynamical System Identification Toolbox. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 001f.pdf, 2007.
 157. Ľ. ČirkaM. Fikar: LMS Moodle - Random Assignment. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 8th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 168–170, 2007.
 158. Ľ. ČirkaM. FikarM. Kvasnica – M. Herceg: New Features in Course on Experimental Identification. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 8th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 182–187, 2007.
 159. P. Dovaľ – Ľ. ČirkaM. Fikar: EXPID - Experimental Identification Toolbox. V Proceedings of the 15th Annual Conference Technical Computing Prague 2007, Kongresové centrum ČVUT Praha, str. 38–38, 2007.
 160. M. FikarĽ. Čirka – M. Bakošová – T. Hirmajer: Automatic Generation of Quizzes in MATLAB. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 184f.pdf, 2007.
 161. M. FikarĽ. Čirka – M. Bakošová – T. Hirmajer: Automatic Generation of Assignments and Quizzes in Control Engineering Education. Editor(i): S. G. Tzafestas, P. J. Antsaklis, V Proceedings of the European Control Conference ECC '07, str. 2714–2720, 2007.
 162. M. FikarĽ. Čirka – S. Katuščák – R. Tiňo: Information Technologies for the Project KNIHA.SK. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 237f.pdf, 2007.
 163. M. FikarĽ. Čirka – S. Katuščák – R. Tiňo: Informačné technológie pre projekt KnihaSK. Editor(i): Tiňo, R., Vizárová, K., Reháková, M., V Wood, Pulp and Paper 2007, Slovenská technická univerzita v Bratislave, str. 5–6, 2007.
 164. M. Herceg – M. KvasnicaĽ. ČirkaM. Fikar: Real-time Predictive Control of a Servo Engine. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 222f.pdf, 2007.
 165. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Stabilizing Predictive Control of Fuzzy Systems Described by Takagi-Sugeno Models. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 223f.pdf, 2007.
 166. M. Herceg – M. KvasnicaM. Fikar: Transformation of Fuzzy Takagi-Sugeno Models into Piecewise Affine Models. Editor(i): M. Kryszkiewicz, J. F. Peters, H. Rybinski, A. Skowron, V Proceedings of the International Conference on Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, Springer, Warsaw, Poland, zv. LNAI 4585, str. 211–220, 2007.
 167. T. Hirmajer – M. Čižniar – M. Fikar: Application of a Gradient Method to Dynamic Optimization Problems. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 023f.pdf, 2007.
 168. M. Podmajerský – M. Čižniar – T. Hirmajer – M. Fikar – M. A. Latifi: Recent Developments in Dynopt Package. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, M. Kvasnica, V Proceedings of the 16th International Conference Process Control '07, Slovak University of Technology in Bratislava, str. 032f.pdf, 2007.
 169. M. Bakošová – Ľ. ČirkaM. Fikar – T. Hirmajer: Automatic Control Fundamentals - an Interactive Online Course. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 7th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 47–52, 2006.
 170. M. Bakošová – M. Fikar: Using the LMS Moodle in Process Dynamics Education. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 7th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 224–228, 2006.
 171. Ľ. ČirkaM. Fikar: Registration - an Activity Module for LMS Moodle. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 7th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 184–187, 2006.
 172. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Adaptive LQ Control of a Laboratory Fan Heater. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. R004b:1–12, 2006.
 173. Ľ. ČirkaM. Fikar – P. Petruš: IDTOOL 4.0 - A Dynamical System Identification Toolbox for MATLAB/Simulink. V 14th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2006, The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze, str. 29–29, 2006.
 174. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: A Matlab Package for Dynamic Optimisation of Processes. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. R118.pdf, 2006.
 175. M. Fikar – R. Valo – Ľ. Čirka – M. Bakošová – J. Dvoran: Individualizovaný pristup vo vyučovaní základov automatizácie. V Principia Cybernetica 2006, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika, str. CD ROM P4-21 - P4-28, 2006.
 176. M. Fikar – R. Valo – Ľ. Čirka – M. Bakošová – J. Dvoran: Individualizovaný pristup vo vyučovaní základov automatizácie. V Principia Cybernetica 2006, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika, str. 13, 2006.
 177. M. Fikar – R. Valo – Ľ. Čirka – M. Bakošová – M. Huba: Individualised Approaches in Control Education Courses with Large Number of Students. Editor(i): S. Dormido, A. Fernandez, F. Morilla, R. Pastor, V Preprints of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Madrid, str. 78.pdf, 2006.
 178. M. Fikar – R. Valo – Ľ. Čirka – M. Bakošová – M. Huba: Individualised Approaches in Control Education Courses with Large Number of Students. Editor(i): S. Dormido, F. Morilla, J. Sanchez, V Book of Abstracts - 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Madrid, str. 70, 2006.
 179. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Hybrid Coupled Tanks System. Editor(i): R. Trappl, V Cybernetics and informatics 2006 , Austrian Society for Cybernetic Studies, Freyung 6/6, A-1010 Vienna, Austria, č. 1, str. 41–45, 2006.
 180. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Two-stage Reactor System. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. CD ROM AR021, 2006.
 181. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Two-stage Reactor System. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. 20, 2006.
 182. M. Huba – M. Kamenský – P. Bisták – M. Fikar: Blended Learning Course: Constrained PID Control. Editor(i): S. Dormido, A. Fernandez, F. Morilla, R. Pastor, V Preprints of the 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Madrid, str. 161.pdf, 2006.
 183. M. Huba – M. Kamenský – P. Bisták – M. Fikar: Blended Learning Course: Constrained PID Control. Editor(i): S. Dormido, F. Morilla, J. Sanchez, V Book of Abstracts - 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education, Madrid, str. 57, 2006.
 184. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 Optimal Controller with Integral Action for a Chemical Reactor. V Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Control Applications, Munich, Germany, str. 2127–2131, 2006.
 185. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar – L. Dermíšek: A Decoupling LQ Controller for a Chemical Reactor. V Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference, Ostrava, Czech Republic, 2006.
 186. Ľ. ČirkaM. Fikar: IDTOOL 3.0 - A Dynamical System Identification Toolbox for MATLAB/SIMULINK. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 187. Ľ. ČirkaM. Fikar: Registration - Module for LMS Moodle. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 6th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 229–232, 2005.
 188. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Youla-Kučera Parameterisation Approach to LQ Tracking and Disturbance Rejection Problem. V Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Prague, Czech Republic, 2005.
 189. Ľ. Čirka – D. Puna – T. Hirmajer – M. Fikar: Moodle: a Software Package for Producing Internet-based Courses and Web Sites. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, str. 206f.pdf, 2005.
 190. M. Čižniar – D. Salhi – M. Fikar – M. A. Latifi: A MATLAB Package for Orthogonal Collocations on Finite Elements in Dynamic Optimisation. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, str. 058f.pdf, 2005.
 191. M. Čižniar – D. Salhi – M. Fikar – M. A. Latifi: DYNOPT - Dynamic Optimisation Code for MATLAB. V 13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005, Humusoft, Praha, str. cizniar.pdf, 2005.
 192. M. Fikar – K. Calík: Automatic Differentiation with DYNO. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 193. M. FikarĽ. Čirka: E-learning Course on Solaris Operating System. Editor(i): Huba, M., V Proceedings of 6th International Conference Virtual University, E-academia Slovaca, Bratislava, str. 72–75, 2005.
 194. M. FikarĽ. Čirka – T. Hirmajer – S. Katuščák – R. Tiňo: Information System for the Project KNIHA.SK. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 195. M. Herceg – M. Fikar: Constrained Predictive Control of a Laboratory Servoengine. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, str. 192f.pdf, 2005.
 196. M. Herceg – M. Fikar: Constrained Predictive Control of a Laboratory Servoengine. Editor(i): M. Vitek, V Proceedings of the international Interdisciplinary Student Competition and Conference. Honeywell EMI conference and competition 2005, VUT Brno, Brno, Czech Republic, str. 93–97, 2005.
 197. T. Hirmajer – M. Fikar – K. Calík: Computations of Sensitivity Coefficients for Dynamic Systems. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 198. F. Lesage – M. Fikar – M. A. Latifi: Recent developments in the dynamic optimisation package DYNO. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, str. 186f.pdf, 2005.
 199. J. MiklešM. FikarĽ. Čirka – L. Dermíšek: Implementation of H2 Optimal Controller with Integral Action. Editor(i): M. H. Hamza, V Proceedings of the 24th IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control, ACTA Press, Innsbruck, Austria, str. 457–175, 2005.
 200. M. Bakošová – M. FikarĽ. Čirka: Nové prístupy k vyučovaniu základov automatizácie a riadenia procesov. V Slovenská chémia v 3. tisícročí: WORKSHOP 2004, zborník z Workshopu, STU Bratislava, Bratislava (Slovakia), str. 7–9, 2004.
 201. K. Calík – J. Stopka – M. Fikar – T. Hirmajer: Modellig of heavy gas leakages to the air. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 31st International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), zv. 31, str. CD ROM 149, 2004.
 202. Ľ. ČirkaM. Fikar – T. Hirmajer – M. Bakošová: On new trends in control engineering education at FCFT STU. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD ROM R015, 2004.
 203. J. Dvoran – M. Fikar: Informačné technológie v pedagogickom procese. V Nové trendy v chémii, Vydavateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, str. 17–22, 2004.
 204. M. Fikar – B. Chachuat – M. A. Latifi: Dynamic Optimisation of the Aeration in a Small-Size Alternating Activated Sludge Processes. V Proceedings of the 9th International Symposium on Computer Application in Biotechnology, Nancy, France, 2004.
 205. T. Hirmajer – M. Fikar – K. Calík: Design of a library information system. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD ROM AR196, 2004.
 206. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Youla-Kučera parametrisation in self-tuning LQ control of a chemical reactor. V Proceedings of the 7th IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Hong Kong (China), str. CD ROM 154, 2004.
 207. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Closed-loop identification of a chemical reactor. V Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling, ACTA Press, Rhodes (Greece), str. 443–158, 2004.
 208. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Self-tuning LQ control of a chemical reactor. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD ROM R257, 2004.
 209. M. Fikar – M. Bakošová – Ľ. Čirka – J. Dvoran: Multimediálne štúdium na FCHPT STU. V Principia Cybernetica ’03, TU Liberec, Liberec (Czech Republic), str. 206–210, 2003.
 210. M. Fikar – B. Chachuat – M. A. Latifi: Dynamic optimisation of alternating activated sludge processes. V Proceedings of the 7th European Control Conference ECC '03, University of Cambridge, Cambridge (UK), 2003.
 211. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Using controller knowledge in predictive control. V Proceedings of the 2nd IFAC Conference Control Systems Design CSD '03, STU Bratislava, 2003.
 212. M. A. Latifi – M. Fikar – B. Chachuat: DYNO : un code d'optimisation dynamique des procedes. V 9eme Congres Francais de Genie des Procedes, Saint-Nazaire (France), 2003.
 213. M. A. Latifi – M. Fikar – B. Chachuat – N. Roche: Regles simples pour la mise en oeuvre en boucle fermee de l'optimisation dynamique des stations d'epuration de petite taille. V 9eme Congres Francais de Genie des Procedes, Saint-Nazaire (France), 2003.
 214. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: H2 Optimal Control of a Chemical Reactor. V Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, NTU Athens, Rhodos (Greece), 2003.
 215. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Youla-Kučera parametrisation in self-tuning LQ control of a chemical reactor. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2003.
 216. M. Svetíková – J. Annus – Ľ. ČirkaM. Fikar: Real time control of a laboratory fan heater using dSPACE tools. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2003.
 217. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar – J. Jančich: Youla-Kučera parameterization in adaptive LQ control of a laboratory reactor. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Trebišov (Slovakia), str. CD ROM, 2002.
 218. M. Fikar – B. Chachuat – M. A. Latifi: Optimal control design for an alternating activated sludge process. Editor(i): CD ROM R135, V Proceedings of the 5th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2002, University of Pardubice, Kouty nad Desnou (Czech Republic), str. CD ROM R244, 2002.
 219. M. Fikar – H. Unbehauen – J. Mikleš: Relations between stable predictive control and pole placement. V Proceedings of the 15th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC, Barcelona (Spain), str. CD ROM 1104, 2002.
 220. U. Halldorsson – M. Fikar – H. Unbehauen: Multirate nonlinear predictive control. V Proceedings of the American Control Conference, AACC, Anchorage (USA), str. 4191–4196, 2002.
 221. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Adaptive LQ control of a CSTR via YK parameterization of the controller and the plant model. Editor(i): CD ROM R135, V Proceedings of the 5th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2002, University of Pardubice, Kouty nad Desnou (Czech Republic), str. CD ROM R115, 2002.
 222. J. MiklešĽ. ČirkaM. Fikar: Closed-loop identification of a CSTR. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 29th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, str. CD ROM P136, 2002.
 223. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller and the plant. V Zborník abstraktov Medzinárodnej konferecie SSKI Kybernetika a informatika, SSKI Bratislava, Piešťany (Slovakia), 2001.
 224. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller and the plant. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 225. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parametrisation of the controller. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 226. U. Halldorsson – M. Fikar – H. Unbehauen: Multirate approach to nonlinear predictive control. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 227. Š. Kožka – J. MiklešM. Fikar: The Youla-Kucera parameterisation: Standard and modified identification algorithm. V Proceedings of 2nd International Carpathian Control Conference, AGH Krakow, Krynica (Poland), 2001.
 228. M. KvasnicaM. Fikar: Solving LMI problems using LMI Control toolbox. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 229. M. KvasnicaM. FikarJ. Mikleš: Robust control of a CSTR via static output feedback: An LMI approach. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 230. Ľ. ČirkaM. Fikar: IDTOOL - A dynamical system identification toolbox for Matlab. V Proceedings of the 4th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2000, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. CD ROM RIP149.2, 2000.

Článok v kolekcii

 1. Ľ. ČirkaM. FikarM. Kvasnica: Real-Time Adaptive Control of a Laboratory Fan Heater Using the Youla–Kučera Parameterisation. V Proceedings IAM 2007 - Workshop on Informatics, Automation and Mathematics, Editor(i): Fikar, M., Kolesárová, A., Bakošová, M., STU Press, str. 99–110, 2007.
 2. T. Hirmajer – M. Fikar: Open-Loop Optimal Control of a Hybrid Coupled Tanks System. V Proceedings IAM 2007 - Workshop on Informatics, Automation and Mathematics, Editor(i): Fikar, M., Kolesárová, A., Bakošová, M., STU Press, str. 64–70, 2007.
 3. M. Kvasnica – M. Herceg – M. Fikar: Polynomial Approximation of Polytopic Regions. V Proceedings IAM 2007 - Workshop on Informatics, Automation and Mathematics, Editor(i): Fikar, M., Kolesárová, A., Bakošová, M., STU Press, str. 59–63, 2007.

Odborný referát

 1. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. 2020.
 2. M. Fikar – M. A. Latifi: Users Guide for FORTRAN Dynamic Optimisation Code DYNO. LSGC CNRS, Nancy (France), STU Bratislava (Slovakia), 2002.
 3. M. Fikar: Dynamic Optimisation of Small-size Wastewater Treatment Plants. Technical report. Laboratoire des Sciences du Genie Chimique, CNRS, Nancy, France, 2001.

Odborný manuál

 1. M. Fikar: On Automatic Generation of Quizzes using MATLAB and XML in Control Engineering Education. Radlinského 9, 2007.
 2. T. Hirmajer – M. Fikar: Solution of Dynamic Optimization Problems with Sensitivity Equations Approach. FCFT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia, 2007.
 3. T. Hirmajer – M. Fikar – E. Balsa-Canto – J. R. Banga: DOTcvp: Dynamic Optimization Toolbox with Control Vector Parameterization approach. Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, Slovak Republic, 2007.
 4. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: MATLAB Dynamic Optimisation Code DYNOPT. User's Guide. Bratislava, 2006.
 5. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Hybrid Dynamical System: Two-stage Reactor System. FCFT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia, 2006.
 6. M. Čižniar – M. Fikar – M. A. Latifi: MATLAB Dynamic Optimisation Code DYNOPT. User's Guide. Bratislava, 2005.
 7. T. Hirmajer – M. Fikar: Optimal Control of a Hybrid Dynamical System: Two Coupled Tanks. FCFT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia, 2005.

Rôzne

 1. M. FikarM. KlaučoK. Kiš: A General Controller Tuning using Governors. 2022.
 2. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor - extended version. 2016.
 3. A. Mészáros – M. Bakošová – M. Fikar: A Tribute to the Scientist and Man. 2015.
 4. M. KvasnicaM. Fikar: Performance-Lossless Complexity Reduction in Explicit MPC. 2010.
 5. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar: Optimization-Based Automatic Derivation of Hybrid Models. 2010.
 6. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model Predictive Control of a CSTR. 2009.
 7. M. Fikar: On inequality path constraints in dynamic optimisation. 2001.
 8. Ľ. ČirkaM. Fikar: Identification Toolbox for Simulink. 1998.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS