Pracovné zaradenie:
Riaditeľ ústavu
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 677
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fikar
Telefón:
+421 259 325 367, +421 918 674 354
Skype:
miroslav.fikar
ORCID iD:
0000-0003-0042-4607
WoS ResearcherID:
K-7071-2012
Google Scholar:
OwXAwkkAAAAJ
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Aktuálne projekty

Akademický rok: 2023/2024

Realizované projekty

Akademický rok: 2022/2023

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2015/2016

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2011/2012

  • Semestrálny projekt III (2. ročník inžinierskeho štúdia)

Akademický rok: 2010/2011

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS