Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 677
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~fikar
Telefón:
+421 918 669 118
Skype:
miroslav.fikar
ORCID iD:
0000-0003-0042-4607
WoS ResearcherID:
K-7071-2012
Google Scholar:
OwXAwkkAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2018 – 2020] Nové smery v garantovanom odhade parametrov nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie v problémoch chemických technológií (Koordinátor)
 2. [2014 – 2018] Training in Embedded Predictive Control and Optimization (Zodpovedný riešiteľ za STU)

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Zodpovedný riešiteľ)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Zodpovedný riešiteľ)
 4. [2008 – 2011] Prediktívne riadenie hybridných systémov (Zodpovedný riešiteľ)
 5. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Zodpovedný riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Zástupca zodpovedného riešiteľa)
 2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ)
 3. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Zodpovedný riešiteľ)
 4. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Zodpovedný riešiteľ)
 5. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Zodpovedný riešiteľ)
 6. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Zodpovedný riešiteľ)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2009 – 2011] Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 2. [2005 – 2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)

Kooperácie

 1. [2020 – 2021] Fr-Sk kooperácia: Optimálny návrh a riadenie procesov (Riešiteľ)
 2. [2017 – 2021] Vnorené optimálne riadenie (Zodpovedný riešiteľ za STU)
 3. [2018 – 2019] CN-SK kooperácia: Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (Riešiteľ)
 4. [2015 – 2017] Podpora medzinárodnej mobility medzi STU Bratislava, NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 5. [2016 – 2017] Fr-Sk kooperácia: Optimálne riadenie procesov v reálnom čase (Zodpovedný riešiteľ za STU)
 6. [2012 – 2013] Fr-Sk kooperácia: Dynamická a globálna optimalizácia procesov (Zodpovedný riešiteľ)
 7. [2009 – 2011] Hu-Sk kooperácia: Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie (Riešiteľ)
 8. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 9. [2008 – 2009] Fr-Sk kooperácia: Dynamická a globálna optimalizácia procesov (Zodpovedný riešiteľ)
 10. [2008 – 2009] Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla (Riešiteľ)
 11. [2007 – 2009] Hu-Sk kooperácia: Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky (Zodpovedný riešiteľ)
 12. [2006 – 2007] Cz-Sk spolupráca: Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií (Zodpovedný riešiteľ)
 13. [2004 – 2005] Fr-Sk kooperácia: Dynamická a globálna optimalizácia procesov (Zodpovedný riešiteľ)

Ostatné projekty

 1. [2019 – 2021] Excelentný tím Optimálne a prediktívne procesné riadenie (Riešiteľ)
 2. [2006 – 2007] ECO-NET: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov (Zodpovedný riešiteľ za STU)

Štátne programy

 1. [2005 – 2009] KnihaSK: Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií (Riešiteľ)

Operačné programy

 1. [2010 – 2014] Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II (Riešiteľ)
 2. [2009 – 2012] Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu (Zodpovedný riešiteľ za STU)
 3. [2009 – 2011] Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (Riešiteľ)

Európske sociálne fondy

 1. [2007 – 2008] Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 2. [2006 – 2008] Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 3. [2004 – 2006] Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA) (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
 4. [2004 – 2006] Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS