Odborová komisia doktorandského študijného programu (5.2.14 automatizácia) na STU v Bratislave

Členovia SOK

 • prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., FEI STU
 • prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU (podpredseda)
 • prof. Ing. Stefan Kozák, PhD, FEI STU
 • doc. Ing. Alena Kozáková, PhD, FEI STU
 • prof. Ing. Ján Murgaš, PhD, FEI STU
 • prof. Ing. Anton Vitko, PhD., FEI STU
 • prof. Ing. Milan Žalman, PhD., FEI STU
 • doc. Ing. Monika Bakošová, CSc., FCHPT STU
 • doc. Ing. Ján Dvoran, CSc., FCHPT STU
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU (predseda)
 • doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., FCHPT STU
 • prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc., FCHPT STU
 • prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, MTF STU (podpredseda)
 • prof. Ing. Dušan Mudrončík, CSc., MTF STU
 • doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., MTF STU
 • doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU
 • doc. Ing. Pavel Važan, PhD., MTF STU
 • doc. Ing. Cyril Belavý, PhD., SjF STU
 • prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., SjF STU (podpredseda)
 • prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. Ján Vlnka, PhD., SjF STU
 • Ing. Ivana Budinská, PhD., ÚI SAV

Spoločný mail na členov komisie: sok [at] kirp.chtf.stuba.sk


Doktorandské programy

 • Automatizácia a riadenie, prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU (garant)
 • Riadenie procesov, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU (garant)
 • Automatizácia a informatizácia procesov, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, MTF STU (garant)
 • Automatizácia a riadenie strojov a procesov, prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., SjF STU (garant)

Zápisnice


Materiály na stiahnutie

Komisia


Doktorand


Dizertačná skúška


Obhajoba dizertačnej práce


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS