Úpravy Emacsu pod MS Windows

1. Cieľ

Cieľom tejto stránky je poskytnúť postup inštalácie GNU emacsu pod operačným systémom MS Windows tak, aby v ňom bolo možné editovať a spracovávať dokumenty v systéme LaTeX. Privítam akékoľvek pripomienky a doplnenia, ktoré tento postup pomôžu vylepšiť či aktualizovať. Predpokladá sa spolupráca s distribúciou MikTeX a kódovanie 1250. Postup je overený na čistej inštalácii vo Windows 2000 inštalovaním Emacsu 21.3 a MikTeXu 2.4 dňa 24.9.2005.

2. Doplnky

Podobná stránka sa venuje inštalácii pod Linuxom. Trocha z iného uhla rozoberám možnosti jednotlivých modifikácií Emacsu pre LaTeX na tejto stránke a občas prednášam doktorandom Krátky kurz LaTeXu. Tie doplňujú túto stránku, vysvetľujú, ako ktoré balíky používať.

3. V skratke

Podrobný postup uvedený v nasledovných kapitolách má už svoj vek. Nechávam ho, pretože je v ňom podrobne vysvetlené, čo všetko treba urobiť. V tejto časti ponúkam najnovší návod na kompletnú inštaláciu z 2/2009. Použitý je Emacs 22 a Miktex 2.7. Návod je koncipovaný tak, aby s ním bolo čo najmenej problémov. Na druhej strane ale nevysvetľuje.

 1. Emacs 22
  • Stiahneme mnou predpripravený Emacs (zip, 50 Mb) so všetkými balíkmi a rozbalíme ho v hlavnom adresári na disku c:\, takže vznikne c:\emacs.
  • Spustíme program c:\emacs\bin\addpm.exe, ktorý Emacsu nainštaluje niektoré informácie do registrov. Tiež stiahneme a spustíme súbory emacs-home.reg a emacs-edit.reg.
  • Z adresára c:\emacs prekopírujeme súbor .emacs do hlavného adresára c:\.
  • Vo vlastnostiach počítača (napr. pravou myšou na Môj počítač, alebo cez Ovládacie panely a Systém) vyberieme Nastavenie premenných prostredia a do premennej PATH (pre všetkých používateľov) pridáme adresár Emacsu (dopíšeme na koniec ;c:\emacs\bin.
  • Nájdeme nejaký tex súbor a poklepeme naň. Po opýtaní, ktorý program s ním treba používať, zvolíme c:\emacs\bin\gnuclientw.exe, aby bol používaný vždy. Toto opakujeme aj pre bib a iné súbory, ktoré chceme poklepaním otvoriť v Emacse.
 2. MikTeX 2.7
  • Stiahneme na disk kompletný MikTeX
  • Nainštalujeme ho pre všetkých používateľov a to kompletne, nie iba základný balík. Takto zabezpečíme, aby MikTeX nepotreboval inštalovať chýbajúce balíky a tiež to, že podpora slovenčiny/češtiny bude kompletná.
 3. Ostatné
  • Skúsime otvoriť nejaký tex projekt a skompilovať do dvi, pričom v Emacs menu Command vyberieme Texing Options a začiarkneme možnosť DVI source specials (ak kompilujeme s CsLaTeX, je to už zapnuté priamo Emacsom)
  • V dvi prehliadači yap nastavíme Tools/options: Inverse DVI search. Vyberieme NTEmacs (single instance) a stlačíme tlačidlo Použiť. Odteraz dvojité poklepanie otvorí daný zdrojový súbor na zvolenom mieste priamo z YAPu.

4. Inštalácia Emacsu

Podrobný postup inštalácie Emacsu pre Windows možno napríklad nájsť na tejto stránke.

 1. Stiahneme nasledovné súbory:
  • Emacs - základný balík bez zdrojových kódov
  • Leim - slovenská klávesnica v Emacse
  • gnu server -aby sme neotvárali pri každom okne nový emacs, ale iba jeho okno
  • reg.zip - uľahčenie práce vo Windows a nastavenie registrov
  • site-lisp.zip, .emacs - konfigurácia emacsu
 2. Vytvoríme adresár c:\emacs a rozbalíme doň obsah archívov emacs a leim tak, aby vznikli podadresáre c:\emacs\{bin,etc,info,leim,lisp,lock,site-lisp}
 3. Z archívu gnuserv.zip/Release/ prenesieme 4 exe súbory do c:\emacs\bin a z gnuserv.zip prenesieme gnuserv.el do c:\emacs\site-lisp.
 4. Rozbalíme súbor reg.zip. Obsahuje emacs-home.reg pre nastavenie domovského adresára pre súbor .emacs pre všetkých užívateľov počítača a súbor emacs-edit.reg, ktorý pridáva do menu pravého tlačidla myši príkaz "Edit with GNU Emacs". Ak máme o tieto dve konfiguračné zmeny záujem, poklepaním myšou na každý z nich ich vložíme do registrov Windows.
 5. Vytvoríme, alebo pridáme do súboru c:\autoexec.bat nasledovný riadok: PATH=c:\emacs\bin;c:\texmf\miktex\bin;%PATH%. Je možné túto zmenu urobiť aj cez ovládacie panely, ale je to na mňa veľa klikania a nie je to možné v starších verziách Windows. Samozrejme, predpokladá sa, že binárky MikTeXu sú v danom adresári. Ale, modifikácia autoexec.bat vyžaduje reštart počítača.
 6. Posledným krokom je uloženie súboru .emacs do adresára c:\ a rozbalenie archívu site-lisp.zip miesto c:\emacs\site-lisp, alebo aspoň jeho doplnenie do tohto adresára.

Tým by mala byť celá inštalácia a aj konfigurácia emacsu ukončená a mal by plne podporovať prácu s (Pdf)(Cs)(La)TeXom. Ak niečo nefunguje, alebo chcete vedieť, čo všetko je v archíve site-lisp.zip a súbore .emacs konfigurované, čítajte ďalej.

5. Konfigurácia Emacsu

Všetky tieto nastavenia sú súčasťou konfiguračných súborov z predošlého odstavca.

6. Preview

Preview-latex je zaujímavý balík, ktorý dovoľuje vidieť v priamo Emacse obrázky generované zo vzorcov, tabuliek, obrázkov, atď. Úpravy, ako uvedené vyššie, tento režim nepodporujú, ale je dobré sa o ňom zmieniť, pretože je to zaujímavá myšlienka smerom k WYSIWYG a od budúcej verzie AUCTeXu bude jeho súčasťou. Preview-latex funguje tak, že cestou cez dvi-ps vytvorí png obrázky objektov, ktoré "nalepí" na objekt, pričom je ho ale stále možné editovať. Balík podporuje Emacs od verzie 21.3, čiže nie aktuálnu stabilnú verziu pod Windows. Je možné ale stiahnuť predkompilovanú vývojovú verziu Emacsu 22.1 z adresy http://nqmacs.sf.net, s ktorou to funguje k maximálnej spokojnosti. Potrebný je ďalej Ghostscript.

Linky


Miroslav Fikar