Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~stevek
Telefón:
+421 259 325 364
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. J. Števek – A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar – Š. Kozák: Two steps piecewise affine identification of nonlinear systems. Archives of Control Sciences, č. 4, zv. 22, str. 371–388, 2012.
  2. J. Števek – Š. Kozák: Využitie fuzzy logiky v riadení procesov systémami Xenta od firmy Schneider Electric. iDB Journal, str. 24–26, 2011.
  3. J. Števek – Š. Kozák: Hybrid Modeling and Control of Thermal System. Journal of Cybernetics and Informatics, zv. 10, str. 49–60, 2010.
  4. J. Števek – Š. Kozák: Application of Hybrid Modeling and Control for Air-Handling Unit. International Review of Automatic Control, č. 3, zv. 3, str. 317–323, 2010.

Príspevok na konferencii

  1. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 236–241, 2016.
  2. J. Števek – S. Katuščák – M. Fikar – L. Dubinyová: An automatic identification of wood materials from color images. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
  3. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Vrbický: An Application of Multi-parametric Programming in Integrated Circuit Automation (Slotting Problem). V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 10275–10280, 2014.
  4. J. Števek – A. Szűcs – M. Kvasnica – Š. Kozák – M. Fikar: Smart technique for identifying hybrid systems. Editor(i): Anikó Szakál, V Proceedings of IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, IEEE, zv. 10, str. 383–388, 2012.
  5. J. Števek – Š. Kozák: Improved Piecewise Linear Approximation of Nonlinear Functions in Hybrid Control. V Proceedings of the 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Milan, Italy, str. 14982–14987, 2011.
  6. J. Števek – Š. Kozák: Matlab Toolbox for PWA Identification of Nonlinear Systems. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 111–118, 2011.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS