Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~stevek
Telefón:
+421 259 325 364
Dostupnosť:

Životopis

1998 - 2002 - Stredná Priemyselná Škola Elektrotechnická, Bánovce nad Bebravou

2002 - 2008 - Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU, Bratislava, bakalárske a inžinierske štúdium

2008 - 2011 - Fakulta informatiky a informačných technológií, STU, Bratislava, doktorandské štúdium

2011 - súčasnosť - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava, pedagogický pracovník

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS