Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~stevek
Telefón:
+421 259 325 364
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2015/2016 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Matlab - pokročilé techniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matlab - pokročilé techniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS