Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~wadinger/
Telefón:
+421 259 325 362
ORCID iD:
0000-0002-0167-6331
WoS ResearcherID:
GRO-0706-2022
Google Scholar:
De3i3p8AAAAJ
Vedecká činnosť:
detekcia anomálii/porúch, inžinierstvo spoľahlivosti, strojové učenie, streamovaná dátová analytika
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. M. WadingerM. Kvasnica: Adaptable and Interpretable Framework for Anomaly Detection in SCADA-based industrial systems. Expert Systems with Applications, č. 123200, zv. 246, 2024.   Zenodo

Príspevok na konferencii

  1. M. WadingerM. Kvasnica: Real-Time Outlier Detection with Dynamic Process Limits. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.   arXiv

Rôzne

  1. M. WadingerM. Kvasnica: Adaptable and Interpretable Framework for Novelty Detection in Real-Time IoT Systems. 2023.   arXiv   arXiv
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS