Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~wadinger/
Telefón:
+421 259 325 362
ORCID iD:
0000-0002-0167-6331
WoS ResearcherID:
GRO-0706-2022
Google Scholar:
De3i3p8AAAAJ
Vedecká činnosť:
detekcia anomálii/porúch, inžinierstvo spoľahlivosti, strojové učenie, streamovaná dátová analytika
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Dávkové spracovanie údajov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Dávkové spracovanie údajov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS