• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 30.3.2023 Podujatie

  Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability

  Prof. Miroslav Fikar (STU) sa aktívne zúčastnil na workshope “Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability”, ktorý sa konal 22.-23.3.2023 v Regensburgu, Nemecko. Viac sa dočítate v blogu.

 • 27.3.2023 Podujatie

  IAM na University of Pisa

  V dňoch 20.-24.3.2023 sa Rastislav Fáber a Radoslav Paulen zúčastnili výmenného pobytu na fakulte chemického a priemyselného inžinierstva University of Pisa. Výmenný pobyt bol realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat. Viac sa dočítate v blogu.

  FB-Fotka

 • 27.3.2023 Podujatie

  Pedagogická prednáška Radoslava Paulena na University of Pisa

  V piatok, 24.3.2023 predniesol Radoslav Paulen, docent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa pedagogickú prednášku pre študentov inžinierskeho štúdia na tému "Introduction to Optimization". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

  FB-Fotky

 • 21.6.2022 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control:

  Raphael Dyrska - Michaela Horváthová - Peter Bakaráč - Martin Mönnigmann - Juraj Oravec: Heat exchanger control using model predictive control with constraint removal

  Tento článok sa zaoberá možnosťami úspor energie na strane riadiaceho systému pomocou efektívnej formulácie optimalizačného problému. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku. Tento výskum je podporený projektom EÚ č. 101079342 (Fostering Opportunities Towards Slovak Excellence in Advanced Control for Smart Industries).

 • 23.3.2023 Podujatie

  Prednáška Radoslava Paulena na University of Pisa

  V stredu, 22.3.2023 predniesol Radoslav Paulen, docent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Optimal Control of Batch Membrane Processes". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

  FB-Fotky

 • 21.3.2023 Podujatie

  Prednáška Rastislava Fábera na University of Pisa

  V pondelok, 20.3.2023 predniesol Rastislav Fáber, študent doktorandského štúdia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Machine Learning-Based Classification of Industrial Datasets". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

  FB-Fotky

 • 9.3.2023 Podujatie

  FrontSeat: Infodeň k Horizon Europe pre zamestnancov STU

  V rámci prebiehajúceho projektu FrontSeat v schéme Twinning organizuje pre zamestnancov STU informačné aktivity, a to v dňoch 15. a 16.3.2023 za účelom zvýšenia účasti STU v programe Horizon Europe. 15.3.2023 v dopoludňajších hodinách prebehnú prednášky národných kontaktných bodov k pracovným programom Widening, MSCA, ERC, Klaster 4 a Klaster 5. Po seminári budú kontaktné body k dispozícii na individuálne konzultácie. Následne na to nadviažu poobedné workshopy organizované University of Pisa k samotnej tvorbe projektovej žiadosti a jej častiam, prechod Funding & Tenders portálom a proces hodnotenia žiadostí. 16.3.2023 prebehnú doobeda 2 praktické workshopy, na ktorých uchádzači dostanú k dispozícii projektovú žiadosť Horizon Europe a ich úlohou bude ohodnotiť túto žiadosť ako hodnotiteľ. Pre účasť na podujatí je nutné vyplniť registračný formulár.

 • 6.3.2023 Podujatie

  FrontSeat: Academia Meets Industry

  V priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU bol v utorok 28. februára prvý seminár "Academia Meets Industry" zameraný na zvýšenie excelentnosti STU v rámci spolupráce s priemyselnými partnermi. Podujatie bolo súčasťou projektu FrontSeat. Viac sa dočítate na stránke STU alebo v blogu.

  FB-Fotka

 • 24.2.2023 Podujatie

  Dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 24.2.2023 sa uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  Ing. Tereza Ábelová obhajovala svoju prácu na tému "Predictive Control of the Multipurpose Battery Energy Storage in the Microgrids". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
  Ing. Diana Dzurková obhajovala svoju prácu na tému "Secure and Privacy-Preserving Process Control Based on Homomorphic Encryption". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a konzultantom je Ing. Martin Kalúz, PhD..

  FB-Fotka

 • 21.2.2023 Podujatie

  FrontSeat: Consortium Meeting

  V piatok 17.2.2023 sme v rámci projektu FrontSeat organizovali podujatie Consortium Meeting. Toto podujatie sa konalo v online formáte a zúčastnili sa ho zástupcovia z STU, RUB Bochum v Nemecku a University of Pisa v Taliansku. Súčasťou tohto podujatia bol aj online vedecký seminár v rámci “Research Seminar on Smart Cybernetics“, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci.

  FrontSeat-blog

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS