• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 15.6.2023 Novinka

  Ceny za najlepšie diplomové práce na FCHPT STU

  Vo štvrtok 15.6.2023 sa na FCHPT STU v Bratislave odovzdávali ceny za najlepšie diplomové práce. Medzi ocenenými výnimočnými prácami sú aj diplomové práce absolventov IAM: Ing. Petronela Belková, Ing. Martina Bognár, Ing. Martina Bujdáková, Ing. Patrik Valábek, Ing. Jozef Vargan a Ing. Samuel Záhorčák. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  FB-Fotka

 • 14.6.2023 Podujatie

  Process Control 2023

  Organizačný tím PC 2023 ďakuje všetkým účastníkom konferencie za vysokú úroveň prezentovaných vedeckých príspevkov a podnetné diskusie rozvíjajúce ďalšiu spoluprácu. Už teraz sa teším na stretnutie na jubilejnej 25th International Conference on Process Control 2025! Fotografie z konferencie nájdete na stránke: www.process-control.sk/photos

  FB-Fotka

 • 21.2.2023 Podujatie

  Technical Computing Camp 2023

  Technical Computing Camp 2023 se bude konat v Brně ve dnech 7.-8.9.2023. V rámci Technical Computing Camp proběhne soutěž o nejlepší uživatelský projekt vypracovaný s použitím nástrojů MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Další informace o této akci naleznete zde: https://www.humusoft.cz/tcc

  YouTube: viedo-pozvánka

 • 12.6.2023 Podujatie

  Dizertačné skúšky na ÚIAM

  V pondelok 12.6.2023 sa na ÚIAM uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce. Dizertačnú skúšku obhájili Ing. Rastislav Fáber, Ing. Erika Pavlovičová a Ing. Marek Wadinger. Všetkým srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 6.6.2023 Podujatie

  Register to FrontSeat Summer School on Embedded Optimal Control

  Calling all curious minds! Join us for the FrontSeat Summer School on Embedded Optimal Control at STUBA this September! Embark on a rewarding adventure of knowledge and discovery, surrounded by fellow students and brilliant researchers. Book your seat at: www.smartislava.sk

  FB-Post

 • 30.5.2023 Podujatie

  Obhajoby diplomových prác na IAM

  V utorok 30.5.2023 sa konali obhajoby diplomových prác na ÚIAM. Svoje diplomové práce úspešne obhájili: Ing. Petronela Belková, Ing. Martina Bognár, Ing. Martina Bujdáková, Ing. Matej Hatványi, Ing. Michal Holub, Ing. Katrin Kvasnicová, Ing. Tímea Mészárosová, Ing. Zuzana Mošková, Ing. Monika Špaková, Ing. Patrik Valábek, Ing. Jozef Vargan a Ing. Samuel Záhorčák. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

  FB-Fotka

 • 26.5.2023 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 23.5.2023 sa na ÚIAM konali obhajoby zaujímavých semestrálnych projektov študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia.

  FB-Fotky

 • 24.5.2023 Podujatie

  FrontSeat: Praktické workshopy k schéme Horizon Europe

  Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na praktický workshop, ktorý sa bude skladať z dvoch častí:
  1. "The Horizon Europe non-scientific sections of the proposal".
  2. "Budget setting in RIA/IA/CSA, ERC and MSCA: actual costs, lump sum, unit cost and fixed rate".
  Workshopy sú organizované v rámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning z Horizon Europe. Podujatie sa uskutoční na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 21. júna 2023. Registrácia je možná do 12. júna 2023: registračný formulár.

 • 24.5.2023 Podujatie

  FrontSeat: The European Innovation Council Pathfinder program: vizionárske myslenie smerom k novým technológiám

  Slovenská technická Univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Pise (Taliansko) Vás pozývajú na seminár s názvom "The European Innovation Council Pathfinder program: vizionárske myslenie smerom k novým technológiám" vrámci projektu FrontSeat financovaného schémou Twinning Horizon Europe. Podujatie bude prebiehať na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 20. júna 2023 o 10:00 - 11:30. Registrácia bude otvorená do 12. júna 2023: registračný formulár.

 • 26.4.2023 Podujatie

  Inžinierske štátne skúšky LS22/23

  Inžinierske štátne skúšky LS22/23 sa budú konať 30.05:2023 o 9:00.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS