Program konferencie

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 24. novembra 2021 v online formáte. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:50:   registrácia účastníkov v sekciách
08:50 – 09:00:   otvorenie konferencie v sekciách
09:00 – 13:00:   rokovanie v sekciách
13:00 – 15:00:   posterová sekcia študentov stredných škôl
14:30 – 16:30:   sprievodný program
16:30 – 17:45:   slávnostné vyhlásenie výsledkov – priamy prenos vysielaný na YouTube

Po konferencií bude v archíve zverejnený elektronický zborník, výsledky z rokovania v sekciách, link na záznam z vyhlasovania výsledkov a ďalšie zaujímavé odkazy.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.