Výsledky konferencie

Ceny partnerov ŠVK:

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcii.

Analytická chémia liečiv

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tomáš Lener Autentizace dvou historických farmak z 18. století obsahujících jalovec pomocí HPLC-MS/MS a GC-MS
2 Lucia Vnuková Vývoj LC-MS/MS a HPLC-UV metódy na stanovenie liečiv v odpadových vodách
3 Renata Píplová Modifikace vnitřního povrchu kapilár pro elektroforetické separace liposomů

Analytická chémia potravín a analytov ovplyvňujúcich ľudské zdravie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Natália Grigová Testovanie analytických metód na efektívnu elimináciu interferentov pri stanovení rezíduí pesticídov v propolisovej tinktúre
2 Kateřina Sonntag Využití metabolomiky pro autentikaci jedlého hmyzu
3 Jakub Jánoš Mineralizácia čajovej sušiny pomocou mikrovlnne podporovaného rozkladu a následné stanovenie kovových prvkov

Analytické a bioanalytické metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Andrej Kudry Prvková analýza kostí a zubov atómovou absorpčnou spektrometriou
2 Paula Lazorová Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu a enantioseparáciu vybraných nesteroidne protizápalových liečiv
3 Fruzsina Anna Fehér Voľba vhodných extrakčných parametrov pre izoláciu rezíduí pesticídov z pôdy pomocou ASE – DLLME

Anorganické materiály

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Erik Znášik Mechano-chemická syntéza práškov
2 Tomáš Rafael Tepelná exfoliace g-C3N4 a její vliv na zlepšení fotodegradační aktivity
3 Kseniia Novikova Optimalizácia 3D tlačí objektov (FFF) pomocou použitia matematického softvéru

Aplikovaná organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Radoslav Kováčik Dizajn a syntéza nových inhibítorov α-L-fukozidáz
2 Michaela Tóthová Synthesis and properties of small-ring analogues of Romandolide
3 Dana Hajduová Potencionálne využitie derivátov fluórovaných chinolónov ako anti-alzheimerík

Biochémia, mikrobiológia a potraviny

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Karolína Gubišová Effect of chronic Azithromycin intake on neutrophil response to infection
2 Lucie Stará Sledování obsahu akrylamidu v zeleninových lupíncích na českém trhu
3 Daniela Cmarková Izolácia a charakteristika glukozinolátov z rastlín čeľade kapustovité

Biokatalýza

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Berenika Stloukalová Establishment of luxAB-based bioluminescence HTP assay for screening of monooxygenases
2 Jana Gavurová Bionanočastice pripravené z rastlinných odpadov ako efektívny nástroj na dechloráciu organických kontaminantov
3 Patrícia Basandová Maltooligosacharid-tvoriace amylázy: nástroj na prípravu maltooligosacharidov s definovaným stupňom polymerizácie

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Berenika Tulipánová Návrh a konštrukcia kmeňov Pichia pastoris a Candida utilis s prenyl-transferázovou aktivitou
2 Alexandra Forusová Vplyv expresie rastlinných diacylglycerol acyltransferáz v kvasinke Yarrowia lipolytica na produkciu kyseliny punikovej
3 Erik Mokroš Cielená regulácia počtu kópií expresného vektora z oddelenými replikačnými elementami koncentráciou arabinózy v dvoj-plazmidovom systéme

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Monika Jedličková Využitie marketingovej stratégie a umelej inteligencie v praxi
2 Katarína Trubenová Ősziová Podnikanie spoločnosti DRU a.s.
3 Svitlana Nechyporenko Rozvoj obchodných aktivít vybraného podniku prostredníctvom SWOT analýzy a Ansoffovej matice

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martina Skalová Studium toxicity cigaretových nedopalků
2 Jonáš Malý Využití tvorby iontových párů pro separaci barviv z vodných roztoků
3 Paulína Wolfová Štúdium vplyvu jednoduchej úpravy kukuričného odpadu na produkciu bioplynu

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ivana Mojžišová Biodegradovateľné materiály na báze zinku modifikované keramickým povlakom hydroxyapatitu
2 Viktória Štefancová Cieľovo-špecifická izolácia biomarkerov pomocou modifikovaných povrchov
3 Vanda Boršová Teoretické štúdium inhibície aktivačného mechanizmu spike glykoproteínu SARS-CoV-2

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martin Spurný Zvyšovanie kapacity redoxnej prietokovej batérie pomocou redoxnej mediácie
2 Lukas Hlavatý Posúdenie a návrh technológie delenia reakčnej zmesi z výroby cyklopentylmetyléteru
3 Samuel Kuzma Optimalizácia podmienok preparatívnej chromatografickej separácie tyrozol β-D-fruktozidu z reakčnej zmesi

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Anton Gašparík Laboratórna príprava vaječných cestovín so zníženým obsahom cholesterolu
2 Monika Pšenáková Štúdium degradácie ópiových alkaloidov tepelnou záťažou
3 Zuzana Turányiová Ochrana pokožky pred digitálnym smogom

Prírodné a syntetické polyméry

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michal Ďurfina Vplyv vybraných antioxidantov na spracovateľskú stabilitu biodegradovateľných polymérnych zmesí
2 Tamara Škoríková Vývoj nových typov biodegradovateľných polymérnych materiálov vhodných pre 3D tlač
3 Laura Palkovičová Kompostovateľné obalové materiály ako náhrada syntetických plastov

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ivana Dukayová Bezdotykové ovládanie drona
2 Richard Fodor Návrh distribuovaného prediktívneho riadenia pomocou metódy ALADIN
3 Viktória Koncserová Automation and Management of Process Data Streams

Syntetická organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ema Freudová Indolyl substituted benzazepinones
2 Yuliia Zuzak SYNTÉZA PYROLIDÍNOVÝCH DERIVÁTOV S TETRASUBSTITUOVANÝM STEREOGÉNNYM CENTROM
3 Ivana Juríková Syntetická štúdia penisporolidu A

Technológie spracovania a ochrany prírodných a syntetických materiálov

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Matúš Majerčiak Skúmanie vplyvu podmienok modifikácie lignínu na jeho vlastnosti a štruktúru
2 Katarína Gregová 3D tlač uhlíkových elektród povrchovo aktivovaných nízkoteplotnou plazmou využiteľných v elektrochemickej analýze
3 Katarína Porubčinová Prieskum Univerzitných téz s portrétom kardinála Leopolda Koloniča